На цій сторінці наведено розроблені викладачами кафедри хімії та інтегрованих технологій методичні матеріали, конспекти лекцій, дистанційні курси, що використовуються в навчальному процесі (посилання є активними для завантаження).

 
Гурина Галина Ивановна

Гуріна Галина Іванівна

Доцент, канд.хім.наук

 

Галогени та їхні похідні: навчальний посібник завантажити тут

Халькогени та їхні похідні:навчальний посібник завантажити тут

"Загальна хімія"

Конспект лекцій завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання курсової та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Нові полімерні композиційні матеріали спеціального призначення"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

Пігменти: навчальний посібник завантажити тут

 

"Якість сировини та продукції хімічних технологій"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Іноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

 


Саввова Оксана Вікторівна

Саввова Оксана Вікторівна

Професор, д-р техн. наук

"Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Методологія наукових досліджень"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Нові керамічні та скломатеріали спеціального призначення"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини : навчальний посібник завантажити тут

Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального призначення : бронестійкі ситали : навчальний посібник завантажити тут

 

"Структура та властивості керамічних матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійних та розрахунково-графічних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Хімічні технології архітектурно-будівельної та технічної кераміки"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Вступ до спеціальності"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної робіт завантажити тут

Дистанційний курс

Історія та розвиток керамічного виробництва : навчальний посібник завантажити тут

 


Воронов Геннадій Костянтинович

Воронов Геннадій Костянтинович

Доцент, канд техн. наук

"Теорія та практика одержання хімічних речовин і матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту завантажити тут

Дистанційний курс для КП

 

"Технології виробництва скломатеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи завантажити тут

 

"Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого магістерського рівня «Структура та правила оформлення роботи» завантажити тут

Дистанційний курс

Методичні рекомендації з переддипломної практики (для студентів 2 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) завантажити тут

Дистанційний курс

 


Зайцева Инна Сергеевна

Зайцева Інна Сергіївна

Доцент, канд.хім.наук

"Харчова хімія" (ГРС)

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної, контрольної та розрахунково-графічної роботи завантажити тут або тут

Дистанційний курс

 

"Хімія (СПГ)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Органічна хімія (Еко, ГБ та ВТ)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Органічні забрудники довкілля (Еко, ТЗНС, ГБ та ВТ)"

Органічні забрудники довкілля: навчальний посібник завантажити тут

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Дослідження неорганічних забрудників довкілля (Еко, ТЗНС, ГБ та ВТ)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Фізико-хімічні методи аналізу довкілля (Еко, ТЗНС, ГБ та ВТ)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

 


Нестеренко Сергей Викторович

Нестеренко Сергій Вікторович

Доцент, канд.техн.наук

"Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

" Хімічні технології одержання лакофарбових покриттів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної робіт завантажити тут

 

"Хімія" (ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВ, РВВР)

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (укр.) завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (рос.) завантажити тут або тут

 

"Захист від корозії"

Конспект лекцій завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут або частина I , частина II

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут або тут

 

"Електрохімія і захист від корозії"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт завантажити тут або частина I , частина II

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи завантажити тут або тут


"Хімія" (НІіТ)

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Модуль 1 завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Модуль 2 завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Модуль 1 завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Модуль 2 завантажити тут 


Панаётова Татьяна Дмитриевна

Панайотова Тетяна Дмитрівна

Доцент, канд.хім.наук

"Хімія води"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи завантажити тут або тут

Дистанційний курс

 

Хімія: навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого відділення закладів вищої освіти завантажити тут

 

"Хімія (ТЗНС)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Хімія (Еко)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної, розрахунково-графічної та контрольної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Хімія (ТТ)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 


Пилипенко Олексій Іванович

Пилипенко Олексій Іванович

Доцент, канд.техн.наук

 

 

"Поверхневі явища та дисперсні системи"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Методи фізико-хімічного аналізу. Модуль 2. Електрохімічні методи аналізу"

Методи фізико-хімічного аналізу. Модуль 2. Електрохімічні методи аналізу: навчальний посібник завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 


Сертифікат про акредитацію ОП

МАГІСТРИ 2022

На сайті 41 гість та 0 користувачів