Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла

CENTRE «CERAMIC LABORATORY»

XXI століття, згідно з прогнозами вчених знаменує початок керамічної ери. Кераміка - матеріал майбутнього! Силікати – основне мінеральна сировина для виробництва керамічних, вогнетривких матеріалів, цементу скла і емалей. CENTRE «CERAMIC LABORATORY» це унікальний проект створений за підтримки ПрАТ «Харківський Плитковий Завод» спрямований на підготовку кваліфікованих кадрів та розробку й вдосконалення існуючих технологій виробництва керамічної плитки за європейськими стандартами.

ДО ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ЛАБОРАТОРІЇ НАЛЕЖАТЬ:

санітарно-технічні вироби архітектурно-будівельні керамічні та скломатеріали художньо-декоративні вироби з кераміки та скла
захисні поліфункціональні високотемпературні покриття біоактивні матеріали та покриття утилізація та використання промислових відходів


Даний підрозділ складається з навчально-освітньої лабораторії, науково-дослідної лабораторії та технологічної лабораторії керамічної плитки – ключової лабораторії центру.

НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Призначена для проведення лекційних та практичних занять, де студенти будуть вивчати сучасні технології виробництва керамічних матеріалів, методів їх вдосконалення та контролю.

Лабораторія повністю оснащена необхідними лабораторними пристроями, сучасною комп’ютерною і мультимедійною апаратурою, необхідною для застосування інноваційних методів навчання.

Під час виконання наукових досліджень, бакалаврських та магістерських робіт студенти зможуть виконувати:

- комп’ютерне моделювання процесів виготовлення керамічних матеріалів;

- розрахунки кінетичних та термодинамічних параметрів процесів;

- комп’ютерну обробку одержаних результатів;

- розробку форм та дизайну виробів;

- підготовку презентаційних матеріалів.

Наукові та прикладні роботи студентів виконуються у напрямку розробки інноваційних та вдосконалення сучасних технологій виготовлення керамічних і силікатних матеріалів під керівництвом дипломованих фахівців – докторів та кандидатів технічних наук і досвідчених фахівців заводу.

Одержання теоретичних знань та практичних навичок студентами реалізується в рамках проекту дуальної освіти в умовах співпраці університету та ПрАТ «ХПЗ». Дана програма передбачає закріплення набутих знань та вмінь студентами шляхом проведення регулярної практичної роботи на базі підприємства ПрАТ «ХПЗ».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Призначена для проведення лабораторних досліджень в напрямку вдосконалення існуючих, розробки та впровадження інноваційних керамічних і скломатеріалів з комплексом заданих властивостей для різних галузей промисловості, зокрема архітектурно-будівельної, хімічної, військової, машинобудівної, медичної й аерокосмічної.

Лабораторію оснащено новітнім обладнанням, що дозволяє проводити дослідження у відповідності до вимог державних та європейських стандартів на високому науково-технічному рівні розробляти нову конкурентоспроможну продукцію міжнародного рівня.

Устаткування лабораторії дозволяє проводити контроль природної мінеральної сировини та комплексну оцінку фізико-хімічних, механічних та експлуатаційних властивостей керамічних матеріалів.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Технологічна лабораторія керамічної плитки є ключовою лабораторією центру, що здатна відтворювати всі технологічні процеси виробництва сучасної керамічної плитки на ПрАТ «ХПЗ» та розробляти нові наукові підходи до створення якісної конкурентоспроможної продукції у рамках концепції держаної політики у сфері управління якістю продукції, як передумову в успішному економічному розвитку України.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з хімічної технології та інженерії за спеціалізацією технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів дозволить реалізувати себе на керівних та інженерних посадах вітчизняних і закордонних промислових підприємств, наукових та освітніх установ.

Таким чином, навчання та практична робота студентів, викладачів та науковців університету в CENTRE «CERAMIC LABORATORY» обумовлює для студентів можливість одержання якісної технічної освіти європейського рівня, реалізацію проекту дуальної освіти в умовах співпраці співробітників університету та ПрАТ «ХПЗ», формування у студентів компетентностей відповідно до освітньої програми підготовки фахівців в умовах сучасного ринку праці.

Ласкаво запрошуємо та чекаємо Вас на кафедрі хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова!

Контактна інформація:

Кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. 707-31-01

Зав. каф. хімії та інтегрованих технологій
канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна,

тел. 050-811-58-51 (виключно Viber, Telegram); 068-678-86-59

Професор кафедри хімії та інтегрованих технологій
д-р техн. наук Саввова Оксана Вікторівна, тел. 050-201-04-44

Відповідальний за профорієнтаційну роботу

канд. техн. наук, ст. викладач Фесенко Олексій Ігорович, тел. 050-020-16-28


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

МАГІСТРИ 2022

На сайті 61 гість та 0 користувачів