У рамках співпраці кафедри хімії та інтегрованих технологій зі стєйкхолдерами 25.06.21 року у лабораторії PVCLab кафедри хімії та інтегрованих технологій відбувся майстер-клас на тему «Теплі фарби».

1

 

Під час роботи під керівництвом доц. Гуріної Г.І. та провідного спеціаліста фірми «Теплі фарби» Хавкуна Д.С. студенти групи ХіІТл-2020-1 відпрацьовували стадії технологічного процесу виготовлення теплоізоляційного матеріалу, а студенти групи МХіІТл-2020-1 проводили розрахунки та визначали властивості теплоізоляційного матеріалу.

 2

3

Зацікавленість у студентів викликали особливості застосування скляних мікросфер для підвищення теплоізоляційних властивостей матеріалу.

4

Під час проведення майстер-класу активну участь у аналізі результатів роботи приймали доц. Воронов Г.К., ст. викл. Смірнова Ю.О., зав. лаб. канд. техн. наук Бражник Д.А.

 

 

 

14.09.2022 р. о 10-15 у середовищі ZOOM відбулася зустріч зі стейкхолдерами ТОВ «Альт-С» студентів групи ХІіТк-2021-1, які зараз проходять навчальну практику.

1

Провідні фахівці підприємства Почуєв Микола Анатолійович та Богомол Богдан Олександрович розповіли студентам про стан та роботу галузі з виробництва лакофарбових матеріалів у реаліях сучасного воєнного періоду, про перехід до нових ринків сировини та проблеми заміни сировинних компонентів і зростання ролі висококваліфікованих спеціалістів у роботі підприємств галузі. Спеціалісти зробили наголос на необхідності фундаментальної складової освіти студентів за ОП «Хімічні технології та інженерія», задавали питання щодо практичної цінності знань з курсів неорганічної та органічної хімії, студенти відповідали на одержані питання. Наприкінці зустрічі учасники подякували співробітникам ТОВ «Альт-С» за постійну зацікавленість у житті кафедри та університету і домовилися про подальшу співпрацю.

2

 

 

 

21 листопада 2022 року відбулася зустріч здобувачів групи ХІіТк-2022-1 з провідним фахівцем та головним технічним спеціалістом ТОВ «Тетравіон» Наталією Власовою. Пані Наталія є випускником спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Фірма ТОВ «Тетравіон», в якій вона працює, відома на ринку лакофарбових матеріалів як організація з надання консультативних послуг, продажу сировинних компонентів для виробництва лаків та фарб, розробки їх рецептур. Вона консультує виробників з вибору широкого класу матеріалів – наповнювачів, диспергаторів, піногасників, модифікаторів властивостей, антипіренів, реологічних та багатофункціональних добавок, пігментів, пігментних паст, смол, мікросфер та інших видів сировини для одержання пластмас, сухих будівельних сумішей, бетонів, фарб, лаків та адгезивів.

 

2

 Пані Наталія Власова – красива жінка і провідний фахівець ТОВ «Тетравіон»

Актуальне питання студентів до Наталії Власової – критерії при виборі фірми для майбутнього працевлаштування. Наталя Власова підкреслила, що важливими критеріями, на які потрібно звертати увагу, є бажання керівництва та співробітників фірми до розвитку, постійний аналіз ринку, ознайомлення з цікавими новими розробками колег. Останнє у ТОВ «Тетравіон» відбувається під час міжнародних відряджень, участі у форумах та конференціях за фахом, які організують відомі виробники. Це BASF (Німеччина), DOW (Швейцарія), Ashland (Нідерланди), BYK (Німеччина), CLiQ SwissTech (Нідерланди), Heubach (Німеччина), де постійно відбувається підвищення кваліфікації працівників цих фірм.

Наталя Власова підкреслила, що головною умовою працевлаштування, швидкого кар’єрного росту майбутніх фахівців є одержання фундаментальної освіти, розуміння, що саме фахові знання спеціалістів забезпечують конкурентну спроможність продукції фірми та самого підприємства в умовах ринкової економіки. Вона навела конкретний приклад невдалого просування на ринок продукції колегами з низьким рівнем фахової освіти. 

Результати зустрічі коротко окреслює коментар магістрантки гр. МХІіТл 2022-1 Маркуш Наталії:

«Я вдячна Наталі Власовій за розповідь як про перспективи розвитку сфери виробництва лакофарбової продукції, так і загалом про спеціальність. Мені була цікавою ця зустріч та хотілося б, щоб такі онлайн-зустрічі повторювалися у майбутньому.

Ця зустріч була запланована досить давно, але через перебої з електрикою та Інтернетом, її доводилось переносити.

Гуріна Галина Іванівна докладно розповідала мені про нашу спеціальність. З кожним заняттям з Галиною Іванівною для мене відкривається все більше цікавого. І коли нам запропонували зустріч, я була в захваті, бо давно хотіла поспілкуватись зі співробітником лакофарбової компанії.

Для мене, як для студента, якому відкрито безліч дверей, дуже цікаво послухати про цю сферу. Наталія Власова була для мене добрим та цікавим співрозмовником».

Здобувачі цікавилися перспективами розвитку лакофарбової галузі як на найближчі роки, так і на подальшу перспективу та одержали не тільки відповіді на свої запитання, але й викладення майбутніх перспектив у напрямку розвитку 161 спеціальності, які забезпечуються спільними розробками кафедри та промисловиків. Серед них – створення екологічно чистих лакофарбових матеріалів з низьким вмістом легколетких органічних речовин (VOC), порошкових фарб, водно-дисперсійних матеріалів.

 

 

 

4 липня 2023 року відбулася зустріч професорки кафедри хімії та інтегрованих технологій Саввової Оксани Вікторівни із завідувачем лабораторії біоматеріалів та протезування ДУ "Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М. I. Ситенка НАМН України" доцентом Динніком Олексієм Артемовичем.

1S

 

Під час зустрічі було розглянуто можливість проведення лекційних та практичних занять для здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Для здобувачів першого рівня вищої освіти з метою ознайомлення з дисциплінами вибіркового блоку "Біоматеріали" буде прочитана лекція "Ситенківська ортопедична школа" в рамках дисципліни "Вступ до спеціальності".

 2S

 

Для здобувачів другого рівня вищої освіти за дисципліною "Нові керамічні та скломатеріали" буде прочитана лекція "Керамічні матеріали для протезування хребта та суглобів", для здобувачів третього рівня вищої освіти - "Інноваційні біоматеріали для заміщення кісткової тканини".

 

 

 

5 липня 2023 року відбулася зустріч професорки кафедри хімії та інтегрованих технологій Саввової О. В. з головним технологом CM. Project. Ing Гожею М.М. Метою зустрічі стало обговорення навчальних планів та наукової діяльності з урахуванняму сучасних технологій виробництва скловиробів та скломатеріалів. Результатом зустрічі є заплановане проведення лекційних занять за темою "Сучасні печі у скловиробництві" для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" і суміжних спеціальностей з виробництва будівельних матеріалів, технологій будівництва, матеріалознавства.

 

 

 

3-5 липня 2023 року відбулися зустрічі завідувачки кафедри хімії та інтегрованих технологій Гуріної Галини Іванівни з виконавчим директором «Асоціації українських виробників лакофарбової промисловості» (АУВЛП) Олександром Леонідовичем Андрєєвим (м. Київ), з директором «Алгол Кемікалз» Антоніною Григорівною Кот (м. Київ), інженером-технологом ТОВ ВКФ «МВА» Віктором Рагозіним (м. Одеса) щодо удосконалення проведення освітньо- наукової діяльності, сучасних проблем розвитку лакофарбової галузі України, створення «банку ідей» в галузі для реалізації у кваліфікаційних дипломних роботах магістрів. За результатами зустрічі заплановане проведення лекційних занять за темами "Сучасний стан української лакофарбової індустрії. Індустрія 4.0 – вимоги та можливості", "Перспективи та стан української лакофарбової індустрії. Сировина та функціональні добавки для лакофарбових матеріалів", "Характеристика асортименту, особливостей та унікальних властивостей продукції ТОВ ВКФ «МВА»" для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" і споріднених спеціальностей.

 

 

 

 

09.08.2023 відбулася зустріч завідувачки кафедри хімії та інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Гуріної Галини Іванівни з директором провідного підприємства України в галузі виробництва лакофарбової продукції, ТДВ ЛфЗ «Спектр», м. Каменське Дніпропетровської області Медведевою Жанною Геннадіївною.

2

Під час зустрічі були обговорені питання актуальних напрямків розвитку галузі, розширення асортименту та виробництва екологічно чистих лакофарбових матеріалів на водній основі. Медведева Ж.Г. зазначила, що ЛФЗ «Спектр» прикладає необхідних зусиль для стабільної роботи підприємства та випуску лакофарбової продукції для відновлення України, на підприємстві оновлюється та модернізується парк обладнання. ЛФЗ «Спектр» постійно необхідні випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія для підтримки конкурентоспроможності підприємства на високому рівні.

2023

Присутні на зустрічі технологи підкреслили важливість практичної складової у підготовці здобувачів вищої освіти та майбутніх фахівців за спеціальністю. За результатами зустрічі був підписаний договір про партнерство та співпрацю між ТДВ ЛФЗ «Спектр» та ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

 

 

11 серпня 2023 р. відбулася зустріч завідувачки кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Гуріної Галини Іванівни із засновником і власником ТОВ ПП «ЗІП» Захорольським Олегом Івановичем, провідними інженерами-технологами Богдановою Іриною Володимирівною та Солосічем Олександром Анатолійовичем, начальником служби логістики Коваленко Наталією Анатоліївною, начальником служби матеріально-технічного забезпечення Бузинською Жанною Віталіївною, директором з продаж Бурханом Євгенієм Євгеновичем.

 1

 

Підприємство знамените своїми лінійками лакофарбової продукції. Торгові марки TRIORA, RUTA, STAR PAINT, MAGNUM, GRIZZLY, ЗЕБРА, МАЛЬВА добре відомі на українському ринку лакофарбових матеріалів. Торгова марка TRIORA є лідером на ринку воднодисперсійних лакофарбових матеріалів; продукція ТМ ЗЕБРА – це високоякісні органорозчинні емалі для деревини та металу; слоган ТМ RUTA і «Star Paint» – це «достатня якість за низькою ціною», марки МАЛЬВА – «Національний стандарт»; ТМ MAGNUM – індустріальні ЛФМ для захисту від корозії металоконструкцій та металевих виробів; до серії ТМ «Grizzly» належать клеї.

ТОВ ПП «ЗІП» входить в Топ-5 виробників лакофарбової продукції в Україні, має власну сертифіковану, науково-дослідну лабораторію, складські приміщення з пропускною здатністю понад 60000 тон лакофарбової продукції на рік, 270 колорстудій.

1sm  

2sm

Під час екскурсії територією ТОВ ПП «ЗІП» Захорольський О. І. акцентував увагу на сучасних технологічних автоматизованих лініях OLIVER&BATLLE (Іспанія), високопродуктивних технологічних лініях з виготовлення органорозчинних та воднодисперсійних матеріалів за діжною технологією, анонсував роботу лабораторій підприємства для сертифікації лакофарбових матеріалів та розробки нових інноваційних продуктів.

7

 

За результатами зустрічі запропоновано проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти на базі ТОВ ПП «ЗІП» для закріплення загальних та фахових знань, набутих студентами під час навчанні за освітньою програмою 161 «Хімічні технології та інженерія», вибору актуальних тем для дипломного проектування у сфері автохімії, смарт-матеріалів, побутової хімії широкого вжитку. Захорольським О. І. та фахівцями підприємства була підкреслена нагальна потреба у майбутніх фахівцях з виробництва лакофарбових матеріалів та необхідність і важливість підготовки фахівців кафедрою хімії та інтегрованих технологій, насичення ринку праці в галузі у рамках співпраці з Ассоціацією українських виробників лакофарбової промисловості. Також підписаний договір про співпрацю ТОВ ПП «ЗІП» з ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у межах проєкту з розвитку та удосконалення освітньої програми 161 «Хімічні технології та інженерія».

 

 

 

18 вересня 2023 року головна технологиня ПрАТ «Харківський плитковий завод» ЯНА ПОКРОЄВА прочитала публічну лекцію для студентів та викладачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та суміжних спеціальностей за темою «Сучасні технології архітектурно-будівельної кераміки. Технологія керамограніту».

 

1sm  

2sm
1sm  

2sm


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 35 гостей та 0 користувачів