Лабораторія «PVC-Lab»

ЩО Є ПРЕДМЕТОМ НАВЧАННЯ?
По-перше, це вивчення складу, методів і технологій виробництва таких композиційних матеріалів як архітектурні –декоративні фарби та матеріали, індустріальні фарби та матеріали для одержання протикорозійних, декоративних та захисних покриттів на основі екологічно чистих композиційних матеріалів.
По-друге, вивчення методів нанесення композиційних матеріалів та вибору системи покриттів в залежності від сфери їх застосування.
По-третє, вивчення методів аналізу вихідної сировини, напівпродуктів та готових для застосування органо- та водорозчинних і водно-дисперсійних композиційних матеріалів для сертифікації композиційних матеріалів за європейськими стандартами.

НАСКІЛЬКИ ТА ЯКИМ ЧИНОМ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА?
Особливістю навчання в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова є повна адаптованість предмету, задач та траєкторій навчання студентів до сучасних вимог та викликів високотехнологічного виробництва. На кафедрі хімії та інтегрованих технологій створені сучасні лабораторії, обладнані відповідно до європейських стандартів.
“PVC-Lab” – це навчальна лабораторія, лабораторія для наукових досліджень, проведення сертифікації існуючих ЛФМ за європейськими стандартами та реалізації пілотних проектів з виготовлення композиційних матеріалів різних типів.
Лабораторія “PVC-Lab” була організована за підтримки тресту Житлобуд-1, могутньої будівельної організації міста, що інтенсивно розвивається. Більшість об’єктів Житлобуд-1 стали гордістю Харкова і займають важливе місце у житті нашого міста.
Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства потребує стрімкого розвитку інноваційних процесів у сфері вищої освіти. Використання в лабораторії сучасних методів навчання, приладів з програмним забезпеченням, реалізація можливості презентацій наукових досліджень, студентських бакалаврських та магістерських проектів сприятиме розвитку потенціалу майбутніх спеціалістів для творчої діяльності.
Лабораторія “PVC-Lab” створена з метою запровадження дуальної форми освіти та формування компетентностей випускників відповідно до освітньої програми підготовки фахівців у галузі створення композиційних матеріалів для будівництва, промисловості та дизайну.

ЛАБОРАТОРІЯ “PVC-Lab” – це навчально-освітня лабораторія, науково-дослідна лабораторія і водночас технологічна лабораторія для дослідження композиційних матеріалів. Характер оснащення лабораторії дозволяє проводити аналіз вихідної сировини, проводити вимірювання різних властивостей композиційних матеріалів та покриттів з таких сегментів як архітектурно-декоративні фарби, індустріальні та авторемонтні фарби.
Слід акцентувати увагу на можливості проведення в лабораторії наступних випробувань:
По- перше, визначення таких механічних властивостей покриттів як:
- твердості з використанням «ТQC – маятникового приладу з рамками Кеніга та Персоза» за встановленням часу затухання коливань маятників Персоза та Кеніга за ISO 1522
- стійкості лакофарбових покриттів до вигину за шкалою еластичності з циліндричними та конічними стрижнями за ISO 1519
- стійкості лакофарбових покриттів до удару за допомогою приладу ТQC, ISO 6272
- адгезійної стійкості за допомогою універсального шаблону SP3000 методом решітчастих надрізів за ISO 2409
По друге, реологічних властивостей рідких лакофарбових матеріалів:
- в’язкості розчинів олігомерів в органічних розчинниках за віскозиметром ВЗ-246 за ISO 2431
- в’язкості водних розчинів олігомерів та водно-дисперсійних матеріалів за віскозиметром Брукфільда за ISO 3219 ДСТУ EN 13300:2012
- в’язкості розчинів олігомерів в органічних розчинниках за віскозиметром Форда за ISO 2431
По третє, оптичних властивостей лакофарбових покриттів:
- блиску покриттів під різними кутами спостереження: 20°,60°,85° за допомогою блискоміру «PolyGlоss» за ДСТУ EN 13300:2012, ISO 2813.
- координат кольору та кольоровості з використанням різних колориметричних систем за допомогою спектрофотометру NS800 за ISO 787-25
- кольору покриттів за каталогом RAL
А також, малярно-технічних та фізичних властивостей:
- укривістості візуальним методом за ISO 6504-1
- оліє ємкості пігментів для розрахунку КОКП та характеристики питомої площі поверхні високодисперсних пігментів за ISO EN 787-5
- ступеня дисперсності ЛФМ з використанням гриндометрів від 0 до 150 мкм за ISO 1524, ДСТУ EN 13300:2012
- паропроникнення вільних плівок покриттів методами сухої та мокрої чаші за ДСТУ EN 13300:2012, DIN EN 1062
- водопоглинання вільних плівок покриттів за ДСТУ EN 13300:2012
- щільності лакофарбових матеріалів пікнометричним методом за ISO 2811-1
- рН- водної витяжки протикорозійних пігментів за ISO 8780-1
- массової частки летких і нелетких речовин ISO 3251.
- стійкості покриттів до статичного впливу різних агресивних рідин: води, розчинів миючого засобу, лугів, кислот, мінеральних олив та розчинників ISO 2812-1
- товщини сухої та мокрої плівки за допомогою товщиноміру та універсального шаблону
- рН воднодисперсійних ЛФМ за допомогою рН – метра за ISO 976
і інших фізико-технічних та фізико-хімічних властивостей матеріалів та покриттів.

ТАКИМ ЧИНОМ, при роботі в лабораторії студенти матимуть можливості для опанування методів аналізу сировини, напівпродуктів та готової продукції за європейськими стандартами, виконання науково-дослідних випробувань в рамках бакалаврських та магістерських проектів.
В лабораторії можливе вирішення сучасних задач вищої школи з застосуванням принципів індивідуалізації та диференціації при навчанні студентів, ефективного використання інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій, ділового проектування. Це дозволить створити нові можливості у розвитку пізнавальної діяльності студентів, зменшити час адаптування випускників на підприємствах галузі та пришвидшить їх кар’єрний ріст.
Работа студентів в лабораторії сприятиме формуванню та самоактуалізації творчої особистості майбутнього випускника.

Контактна інформація:

Кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. 707-31-01

Зав. каф. хімії та інтегрованих технологій
канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна,

тел. 050-811-58-51 (виключно Viber, Telegram); 068-678-86-59

Професор кафедри хімії та інтегрованих технологій
д-р техн. наук Саввова Оксана Вікторівна, тел. 050-201-04-44

Відповідальний за профорієнтаційну роботу

канд. техн. наук, ст. викладач Фесенко Олексій Ігорович, тел. 050-020-16-28


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

МАГІСТРИ 2022

На сайті 21 гість та 0 користувачів