Публікації викладачів кафедри хімії та інтегрованих тежнологій:

Висвітлення наукових та практичних результатів своєї роботи у науковій спільноті є одним із найбільш важливих етапів становлення здобувачів як науковців та спеціалісті. Саме тому здобувачі кафедра ХтаІТ обов’язково приймають участь у щорічних конференціях організованих кафедрою у співпраці з іншими провідними навчальними закладами та підприємствами або у щорічних конференціях для молодих науковців, які проводить ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Участь у цих заходах дозволить вам сформувати вміння висвітлювати результати своєї науково-практичної роботи, відстоювати свою точку зору, опрацьовувати теоретичні та експериментальні дані, спілкуватися із вузькоспеціалізованими фахівцями з використанням професійної термінології та просто гарно провести час у колі однодумців.
Саме тому запрошуємо усі здобувачів освіти приймати участь у таких наукових заходах.

Конференції або секції роботи конференцій проведені на базі кафедри

  1. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова «Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій», 7–8 листопада 2019 року, м. Харків.
  2. Всеукраїнській інтернет-конференції учнів 10-11 класів «Хімія в технологіях сьогодення», 4–5 травня 2020 року, м. Харків.
  3. Матеріали ХІV всеукраїнської науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти (86-ї науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) «Сталий розвиток міст». Секція кафедри хімії та інтегрованих технологій, 27-29 квітня 2021 року, м. Харків.
  4.  Матеріали міжнародної науково-практична конференція, присвяченої 100-річчю ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій», 7 червня 2022 р., м. Харків.
  5.  Матеріали ХV всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти (87-ї науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), «Сталий розвиток міст», присвячена 100-річчю ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Секція кафедри хімії та інтегрованих технологій, 19-21 квітня 2023 року, м. Харків.

 

 

 


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 24 гостя та 0 користувачів