На базі ПрАТ ХПЗ за участю представників кафедри хімії та інтегрованих технологій національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова було проведено спільну нараду за підсумками роботи філії за 2020-2021 нр.

18sm

СЛУХАЛИ:

 
 1. Звіт за господарчою темою «Визначення можливості використання відходу механічної обробки керамічних плит при виготовленні композиційних матеріалів архітектурно-будівельного та спеціального призначення» (доповідач: проф. Саввова О.В., проректор з наукової роботи проф. Сухонос М.К. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

2. Розробка нових матеріалів із залученням відходу механічної обробки керамічних плит на ПрАТ ХПЗ (доповідач: Голова наглядової ради ПрАТ ХПЗ Шевєтовський В.В.).

3. Оцінка можливості розробки нових видів склопокриттів у рамках виконання науково-дослідних та дипломних робіт здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (доповідач: головний технолог ПрАТ ХПЗ Покроєва Я.О., доц. кафедри ХіІТ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Воронов Г.К.).

4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві (доповідач: директор з праці, соціальних питань та персоналу ПрАТ ХПЗ Острогляд О.Г.).

 

УХВАЛИЛИ:

 
 1. Затвердити звіт за господарчою темою «Визначення можливості використання відходу механічної обробки керамічних плит при виготовленні композиційних матеріалів архітектурно-будівельного та спеціального призначення».

2. Розробити основні напрямки розробки нових матеріалів із залученням відходу механічної обробки керамічних плит на ПрАТ ХПЗ із залученням здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

3. З урахуванням підвищення рівня продуктивності праці співробітників підприємстві за рахунок набуття компетентностей за ОПП «Хімічні технології та інженерія» визначено необхідність розширення практичної складової ОПП за першим, другим та третім рівнями.

4. В рамках формування ОНП за третім рівнем ПРаТ ХПЗ запропонували ПРН:

ПРН 12. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач хімічної технології та матеріалознавства з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів, чинного законодавства;

ВРН 2. Визначати (прогнозувати) продукти хімічних реакцій та фазових перетворень у силікатних, оксидних та безкисневих системах;

ВРН 3. Визначати хімічні, фізичні та біологічні властивості силікатних матеріалів, застосовувати системний підхід до рішення задач планування оптимальних складів силікатних мас та їх структури.

 

 

 

 

На базі лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» було проведено спільну нараду НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харківський Національний університет міського господарства ім. А.Н. Бекетова кафедра хімії та інтегрованих технологій за темою «Підвищення якості питної води із застосуванням керамічних матеріалів» для реалізації практичної складової програмних результаті навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ:

 
 1. Особливості застосування принципів вибору сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, методів обробки та обладнання з урахуванням підвищених вимог до охорони навколишнього середовища з метою визначення найбільш економічного їх складу (доповідач начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації Укр НДІЕП доц., канд. техн. наук Цапко Н.С.).

 
 2. Впровадження компетентностей для розв'язання наукових, спеціалізованих та практичних задач, пов'язаних з розробкою та виробництвом хімічних речовин, а також матеріалів з урахуванням екологічних аспектів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) та третім (PhD) рівнями на 2021–2022 р. (доповідач проф. кафедри Хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова О.В. Саввова).

 
 3. Реалізація наукових проєктів із залученням здобувачів у напрямку «Підвищення якості питної води із застосуванням керамічних матеріалів» (доповідач доц. кафедри Хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова О.В. канд. техн. наук Г.К. Воронов).

18sm

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Розробити керамічний мінералізатор для фільтраційних систем питної води. у рамках договору про партнерство УКРНДІЕП із залученням здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

2.  В рамках формування ОНП за третьому рівні Укр НДІЕП запропонували оці дві дисципліни вільного вибору:

«Біоцидні лакофарбові матеріали для внутрішніх та зовнішніх робіт» та «Основи енерго- та ресурсозбереження хіміко-технологічних систем».

 

 

 

 

У рамках договору про співпрацю між Харківським національним медичним університетом та Національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова на базі лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» було проведено круглий стіл «Пріоритетні напрямки розвитку керамічних матеріалів стоматологічного призначення».

 

БУЛО РОЗГЛЯНУТО НАСТУПНІ ПИТАННЯ:

 
 1. Перспективи, напрямки й динаміка розвитку напряму підготовки зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за напрямком «Біоактивні матеріали та покриття» з урахування науково-дослідної складової (доповідач. проф. Саввова О.В.) .

 
 2. Інноваційні шляхи розробки нових матеріалів стоматологічного призначення (доповідач. проф. Янішен І.В.).

 

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Проводити дослідження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем для стоматологічних протезів in vitro, планувати біотехнічні випробування кісткових протезів та замінників кісткової тканини in vivo з метою вибору найбільш ефективного їх складу. Забезпечувати технічні та функціональні характеристики біосумісних систем стоматологічного прихначення на різних стадіях розробки, виробництва та впровадження із використанням сучасних підходів в галузі хімічної технології та інженерії.

 
 2. Залучити до координації науково-дослідної роботи здобувачів за 161 спеціальністю спеціалістів кафедри ортопедичної стоматології та для здобувачів за спеціальністю 221 Стоматологія у Курсі за вибором «Основні технології виготовлення зубних протезів» спеціалістів з хімічної технології та інженерії.

 

18sm

Робоча нарада в лабораторії технології та дизайну кераміки та скла: д-р мед. наук, проф. Янішен І.В., д-р техн. наук, проф. Саввова О.В.

18sm

На фото, зліва направо:

 • зав. кафедри ортопедичної стоматології проф., д-р мед. наук Янішен І.В., ;
 • проф., д-р техн. наук Саввова О.В.;
 • ас., PhD, Федотова О.Л.;
 • ас. Білобров Р.В.;
 • ст. викл., канд. техн. наук Фесенко О.І..

 

 

 

 

У рамках роботи «Малої академії наук»

Кафедрою хімії та інтегрованих технологій та ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» було проведено науково-дослідні роботи з напрямку «Нові речовини та матеріали».

В лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» під керівництвом проф. Саввової О.В. та вчителя хімії Дяченко Людмили Борисівни ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» за період листопад-грудень 2021 р. було проведено практичні дослідження за темою «Використання люмінесцентної вітрози при декоруванні плитки» Робота виконується у напрямку науково-дослідних робіт студентів та роботи філіалу кафедри ПрАТ «ХПЗ» з наступним впроадженням на підприємстві.

18sm

 

 

 

 

На базі лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» Харківський Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетовабуло проведено спільну нараду «Розробка біоактивних матеріалів та покриттів для кісткового ендопротезування» з представниками Харківського національного медичного університету та Ужгородського національного університету.

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ:

 
 1. Реалізація ОП за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського) рівня за вибірковим блоком «Біоматеріали та функціональні покриття» (доповідач: проф. Саввова О.В.)

 
 2. Удосконалення теоретичних та практичних аспектів технології біоактивних матеріалів та покриттів для кісткового ендопротезування та їх впровадження в медичну практику у рамках виконання дисертаційних робіт та науково-дослідних робіт здобувачів (доповідачі: доц. Шерегій А.А., ст. викл. Фесенко О.І., доц. Пилипенко О.І.).

 
 3. Реалізація компетентностей за напрямом «Біотехнічне та медичне матеріалознавство» при підготовці здобувачів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (проф. Істомін А.Г.).

18sm

На фото, зліва направо:

 • д-р мед. наук, проф. Істомін Андрій Георгійович, кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії ХНМУ;
 • доц. канд. техн. наук Пилипенко О.І., кафедра хімії та інтенгрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
 • канд. мед. наук, доц Шерегій Андрій Андрійович кафедра загальної хірургії УжНУ;
 • доц. канд. техн. наук Воронов Г.К. кафедра хімії та інтенгрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

 

УХВАЛИЛИ:

  1.Удосконалювати технологію біоактивних кісткових ендопротезів, методи кісткової інженерії, шляхом комбінації складних задач хімічної та біомедичної інженерії із залученням здобувачів першого, другого та третього рівнів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціалістів медичних установ.

 
 2. Проводити системний інжиніринг матеріалів різного функціонального призначення для створення та експлуатації біотехнічних систем та медичної техніки протягом життєвого циклу на базі кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії ХНМУ при виконанні науково-дослідних робіт здобувачів освіти.

 
 3. Підготувати посібник «Основи біомедичного матеріалознавства» для здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

18sm

Д-р мед. наук, проф. Істомін Андрій Георгійович та д-р техн. наук проф. Саввова Оксана Вікторівна при обговоренні застосування біоактивних керамічних матеріалів при заміщенні ушкоджених ділянок довгих кісток

18sm

Пилипенко О.І., Саввова О.В. та Шерегій А. А.

 

 

 

 

У червні 2021 року на базі НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» відбулась практика студентів групи ХіТк2020 Харківського Національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова кафедра хімії та інтегрованих технологій.

Здобувачі ознайомлені з передовими інноваційними проектами, енергоефективними і ресурсозберігаючими технологіями, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів очистки стічних вод із застосуванням неорганічних матеріалів.

18sm

На фото: с.н.с. лабораторії міський і виробничих стічних вод УкрНДІЕП Бабіч О.В., проф. Саввова О.В., студенти групи ХіТк2019 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

 

 

 

У рамках роботи філії кафедри проведено робочу зустріч з представниками ПрАТ ХПЗ (Іванісова О.О. та Петренко Є.О.), щодо створення залучення підприємства до організації виставки «Кераміка – історія сьогодення» для організації навчального процесу за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія » та популяризації лабораторії «Технології та дизайн кераміки та скла».

18sm

 

 

 

 

1

15 червня 2023 року відбулася зустріч засновника компанії Оrthopedic help for Ukraine Андрія Іванова та професора кафедри хімії та інтегрованих технологій Саввової Оксани.

  

 

4  

В рамках зустрічі були обговорені можливості забезпечення біоактивними замінниками кісткової тканини ортопедичних та хірургічних відділень українських госпіталів, які надають хірургічні та інші спеціалізовані медичні послуги для збереження життя, здоров’я та покращення якості життя громадян України, постраждалих від війни.

Залучення фахівців зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія до робіт у цьому напрямку дозволяє задовільнити потребу в надійних вітчизняних імплантаційних матеріалах, призначених для надання хірургічних реабілітаційних послуг жертвам рашистського вторгнення.

1sm  

2sm

 

Долучення здобувачів освіти до вирішення вказаної проблеми дозволить якісно підвищити статус освітнього процесу за рахунок поєднання теоретичної та практичної складової підготовки майбутніх фахівців та одночасно сприятиме зростанню їх мотивації до власного розвитку та формуванню патріотичної свідомості.

 Слава Україні!

 

 

 

 

20 червня 2023 року відбулася нарада НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» та Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова кафедрою хімії та інтегрованих технологій щодо перспектив розвитку спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

ПРИСУТНІ: с.н.с. лабораторії міських і виробничих стічних вод Бабіч О.В., начальник лабораторії еколого-токсикологічних досліджень антропогенного впливу на компоненти довкілля та нормування екологічно безпечного природокористування доц. Цапко Н.С., доц. кафедри інженерної екології міст Телюра Н.О. проф. кафедри хімії та інтегрованих технологій Саввова О.В., ст. викл. кафедри хімії та інтегрованих технологій Фесенко О.І.

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЬ:

 1. Впровадження ефективних екологічних технологій виробництва на підприємствах хімічної галузі та реалізація їх в ОП (доповідає Саввова О.В.)
 2. Розширення методичного та матеріально-технічного забезпечення щодо еколого-токсикологічних досліджень за напрямком біоінженерія в технології силікатів (доповідає Цапко Н.С.).
 3. Розробка заходів попередження техногенного впливу з використанням керамічних та скло матеріалів в умовах критичних ситуацій та військових дій (доповідає Фесенко О.І.).

 

10

 

11

 

 

 

 

 

14 липня 2023 року була проведена спільна нарада за участю голови правління Єфімова О.О. та головного технолога Покроєвої Я.О. приватного акціонерного товариства «Харківський плитковий завод» та професора Саввової О.В.  та старшого викладача Фесенка О.І. кафедри хімії та інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова щодо перспектив професійного та кар'єрного росту інженерів хіміків-технологів.

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

 1.  Професійне та кар'єрне зростання інженерів технологів: передумови та перспективи (доповідач Саввова О.В.).
 2.  Кар’єрні перспективи: спеціальність «Хімічні технології та інженерія» (Покроєва Я.О.).
 3.  Розвиток матеріально-технічного та методичного забезпечення спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (доповідач Єфімов О.О.).

 

БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО:

додати до ОНП третього рівня наступні дисципліни вільного вибору  «Сучасні високотехнологічні матеріали для міського господарства та будівництва» та «Композиційні, керамічні та скломатеріали спеціального призначення». (ПРОТОКОЛ).

 

14 07 23

 

 

 

 

26 липня 2023 року відбулася зустріч між керуючим директором компанії EMO FRITE (Європейський Союз, Словенія), д-ром техн. наук Худяковим Віталієм Івановичем, головною технологінею ПраТ «ХПЗ» Покроєвою Яною Олександрівною та д-ром техн. наук, професоркою кафедри хімії та інтегрованих технологій Саввовою Оксаною Вікторівною.

1

 

Зустрічі передувала багаторічна співпраця вказаних підприємств з кафедрою.

2

 

Під час зустрічі були розглянуті нагальні питання щодо забезпечення виробництва силікатної продукції для потреб оборонного комплексу України, можливості кафедри хімії та інтегрованих технологій щодо розробки у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова біоматеріалів для кісткового ендопротезування та їх виробництва на базі ПрАТ «ХПЗ», впровадження скаффолдів в медичних установах України. Головною технологінею ПрАТ «ХПЗ» Я. О. Покроєвою було визначено пріоритетні напрямки залучення здобувачів третього рівня (аспірантів) освітньо-наукової програми «Хімічні технології та інженерія в міському господарстві та будівництві» до розробки сучасних функціональних силікатних матеріалів спеціального та архітектурно-будівельного призначення.

 


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 39 гостей та 0 користувачів