В епоху цифрової та промислової глобалізації, розвитку міждисциплінарних та міжвузівських досліджень, розширення вільного доступу до результатів досліджень молодому науковцю достатньо легко загубитись у значній кількості своїх колег. Саме тому, для прискорення процесу становлення, підвищення своєї упізнаваності, збільшення можливостей участі у наукових проєктах та авторитетності у світовій науковій спільноті вкрай важливим є створення та постійне покращення свого власного «Бренду науковця». Головне пам’ятати народну мудрість «Вода під лежачий камінь не тече» і розуміти, що без вашого свідомого бажання та цілеспрямованих дій досягти цієї мети - неможливо.

scientist brend

 

Бренд – це відмінна репутація, імідж і асоціації, що виникають у свідомості людей, коли вони чують ту чи іншу назву або бачать якісь атрибути. Це невловима сума властивостей, що складається з назви, його історії, гарних вражень, довіри, які воно викликає.
У процесі формування свого «Бренду науковця» необхідно дотримуватися певних загальних рекомендацій, а саме:

– дотримання принципів академічної доброчесності, розуміння відповідальності за їх порушення і наслідки для власного іміджу;

– використання інструментів відкритої науки, наукометричних баз даних, цифрових технологій та загальних й спеціалізованих соціальних мереж для популяризації власних наукових здобутків;

– застосування правил комунікації у науковій сфері у процесі онлайн та оффлайн взаємодії, вироблення впевненості у результатах власних досліджень, припущень та тверджень, вміння сприймати та адекватно реагувати на критику.

Кожна із цих рекомендацій включає значну кількість аспектів, освоєння кожної із яких може зайняти різну кількість часу та може потребувати постійної уваги до себе.

Основою усього бренду є дотримання принципів академічної доброчесності, включаючи: самостійне виконання досліджень, згадування у публікації усіх причетних осіб, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень чи відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, надання достовірної інформації про результати власних наукових досліджень тощо. У епоху експоненціального розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту не слід розраховувати, що ваше свідоме порушення чи ненавмисна помилка не будуть виявлені. У випадку ненавмисної помилки, при вказанні усіх методів, методик, обладнання та експериментальних даних можна мінімізувати репутаційні втрати, а ось свідоме порушення цих принципів може призвести до повної втрати репутації, притягнення до академічної відповідальності та інших санкцій. Більш детально із принципами академічної доброчесності можна ознайомитись у відповідні вкладці сайту.

У цифровому світі на формування бренду впливають ряд факторів пов’язаних із повнотою висвітлення його наукових результатів та охопленням аудиторії, а саме:

– доступність інформації про вченого (область інтересів, посада, установа, нагороди, актуальні наукові напрямки роботи, досвід участі у вітчизняних та міжнародних проєктах), як на офіційних сторінках установ, так і у соціальних мережах;

– наукометричні індекси у відповідних базах даних та наявність публікацій у найбільш визнаних та передових журналах (Q1, Q2);

– використання глобальних загальноприйнятих ідентифікаторів для спрощення пошуку інформації про дослідження науковця;

– залучення до світової системи комунікацій та пошуку нових шляхів взаємодії з іншими науковцями, виробниками чи замовниками для спільного виконання проєктів;

– рівень компетентності, наявність акредитації для певного виду робіт, вміння вільно володіти спеціальною термінологією на державній та іноземній мові.

У процесі оприлюднення своїх наукових результатів не слід розраховувати на наявність у статті відомих вчених чи організацій. При виборі місця публікації своєї наукової роботи слід обирати джерела, які:

  • надають DOI (унікальний цифровий ідентифікатор) для вашої публікації, який спростить процес її ідентифікації серед інших робіт;
  • мають відповідність напрямків публікацій джерела вашій тематиці та визнаність серед спеціалістів саме у вашій області досліджень;
  • мають вище значення імпак-фактору (за наявності);
  • надають вільний доступ до публікацій;
  • індексуються у науковометричних базах даних.

Окрім цього, слід приділяти особливу увагу рівня вашим науковометричним профілям. Вони повинні містити найбільш повну та актуальну інформацію про вас та результати вашої роботи, включаючи освіту, посаду, місце роботи, кар’єрний шлях, участь у проєктах, напрямки досліджень, публікації тощо. Особливу увагу слід приділяти періодичній (не менш ніж двох разів на рік) актуалізації цієї інформації, включенню нових публікацій та виключенню помилкових, їх взаємному зв’язку, наявності контактної інформації та посиланням на свої соціальні мережі. Саме зміст ваших сторінок у соціальних мережах (наприклад Linkedin) може бути вирішальним фактором при розгляді вас, як кандидата на участь у науковому проєкті, міжнародними партнерами та тим шляхом комунікації через який ви зможете знайти нових партнерів, товаришів та друзів.

На останок хочу ще раз наголосити, що шлях створення вашого «Бренду науковця» це складний та довгий процес, на який необхідно витратити не один рік роботи. Проте чим раніше у вас з’явиться бажання та чим швидше ви почнете це робити, тим швидше ви одержите перші плідні результати.

 Олексій Фесенко

 


Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 67 гостей та 0 користувачів