Історія кафедри

Кафедра хімії була створена у 1939 році, а хімія та хімічні дисципліни викладалися у Харківському інституті комунального господарства ще з 1934р. Дійсно, у 1934 році в Харківському інституті комунального господарства була створена лабораторія хімії. В інституті існувало три факультети: містобудівельний, паркобудівельний, інженерно-економічний. Рішення про створення лабораторії хімії інститут прийняв восени 1934-35 навчального року у зв’язку з пропозицію з розгортання й устаткування кабінетів і створення санітарно-технічної спеціальності на базі інженерно-економічного факультету. Засновником, організатором лабораторії був професор Попов Петро Григорович.

 
Попов

Попов

Петро Григорович, професор,

зав. кафедри хімії

з 1939 по 1952р.р.

Потім, у 1938-1939 роках в інституті була відкрита кафедра хімії на чолі з першим завідувачем кафедри хімії професором Поповим. Викладання хімії здійснювалося для студентів архітектурно-планувального та економічного факультетів. Почалася війна… У наказах тих років з 1941 по 1944рр. міститься інформація про кафедру хімії у структурі інституту на будівельному факультеті та про зав. кафедрою Попова Петра Григоровича. Наступні відомості стосуються життя інституту після евакуації (наказ № 10 від 11.02.1944 р.), коли зав. кафедрою хімії інституту згадується проф. Попов П.Г. У 1944 р. після визволення м. Харкова у ХІІКБ у складі кафедри хімії було 3 особи: проф. Попов П.Г., асс. Пушкарева З.А., лаборант Заславська Р.И. Коли знайомишся з історичними документами, що містяться в архівах, в особистих ділах викладачів, багато розумієш. У справі проф. Попова Петра Григоровича пояснювальна записка, чому залишився у Харкові і поряд лист, що сповіщає про смерть сина у 1944 році у Латвії. Розумієш, якою важкою працею, з якою відданістю справі була заснована кафедра

Устименко

Устименко

Лука Тихонович, професор,

зав. кафедри

фізики та хімії

з 1952 по 1960р.р.

У 1952 році в інституті була організована кафедра фізики та хімії на чолі з завідувачем кафедри Лукою Тихоновичем Устименко.

Дмитріїв

Дмитріїв

Борис Іванович, професор,

зав. кафедри будівельних матеріалів та хімії

з 1960 по 1967р.р.

У 1960 році пройшло з'єднання та утворення кафедри будівельних матеріалів та хімії за наказом № 222 директора інституту інженерів комунального будівництва від 30 червня 1960р. Завідував кафедрою будівельних матеріалів та хімії з 1960 по 1967 рр. Дмитріїв Борис Іванович.

Масик

Масик

Антоніна Хрисанфівна,

канд. техн. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 1967 по 1976 р.р

Відродження кафедри хімії відбулося у 1967р., коли відповідно до наказу Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР № 67 від 27 січня 1967р. з 1 вересня 1967 року в університеті знов була організована кафедра хімії. Завідувачем кафедрою хімії призначена Масик Антонина Хрисанфівна, кандидат технічних наук, яка працювала в інституті з 1959 року. Масик А.Х. очолювала кафедру хімії з 1967 по 1976рік. Створення кафедри хімії було пов'язано з відкриттям спеціальності «Очистка природних і стічних вод». Саме поява нової спеціальності зумовила доцільність викладання спеціальних хімічних дисциплін.

Постоєва

Постоєва

Марина Євгенівна,

канд. хім. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 1976 по 1984 р.р

Постоєва Марина Євгенівна з 1952 по 1957 р.р. вчилась у Харківському Державному університеті ім. М. Горького на хімічному факультеті за фахом хімія, фізична хімія, який закінчила з відзнакою. З вересня 1957р. по жовтень 1958р. працювала старшим лаборантом при кафедрі хімії Харківського сільськогосподарського інституту. З листопада 1958р. була зарахована до аспірантури при кафедрі фізичної хімії Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна. Після закінчення аспірантури з 1962р працювала в проблемній лабораторії полімерів на посаді старшого інженера. Рішенням Ради при Харківському політехнічному інституті від 17 червня 1966р. Постоєвій М.Є присуджено вчений ступінь кандидата хімічних наук. У зв'язку з організацією кафедри хімії з 1.10.1967р. кандидат хімічних наук Постоєва М.Є числиться старшим викладачем на кафедрі хімії. У травні 1968р. обрана на посаду доцента. Читала курси лекцій по дисциплінам "загальна хімія", "фізична і колоїдна хімія", "неорганічна хімія". Поставила новий практикум з фізичної та колоїдної хімії. Вела наукову роботу по держбюджетній темі:"Вплив природи розчинників на властивості розчинів колоїдних смол". Рішенням Вищої Атестаційної Комісії від 1 грудня 1972р. Постоєва М.Є затверджена у вченому званні доцента по кафедрі хімії. За час роботи в інституті опубліковано 12 науково-дослідних робіт по держбюджету по темі: "Дослідження корозії металів і методів захисту від корозії" (1984р).

Собина

Собина

Микола Опанасович,

канд. хім. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 1984 по 1990 р.р

Собина Микола Опанасович народився 20.10.1934 р. в с. Довжик Золочівського р-ну Харківської обл. З 1955 по 1960 р.р. вчився у Харківському Державному університеті на хімічному факультеті за фахом фізична хімія. З 1960р. по 1964р. працював на посаді інженера, старшого інженера Харківської лабораторії МНВО. З 1967р. по 1969р. працював старшим інженером центральної заводської лабораторії Харківського заводу хімічних реактивів. У 1964-1967р.р. навчався в аспірантурі. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію і йому було присуджено вчений ступінь кандидата хімічних наук. З липня 1971р. працював у ВНДІВіВ на посаді завідуючого фізико-хімічної лабораторії. Під його керівництвом виконувалися роботи в області аналізу природних і стічний вод із застосуванням сучасних фізико-хімічних методів, таких як полярограф, хроматографія, спектроскопія. У 1984р. був обраний на посаду завідувачого кафедрою хімії. За час роботи в інституті ім отримано одне авторське свідоцтво. Рішенням Вищої атестаційної Комісії при Раді Міністрів СРСР від 4 вересня 1985 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі хімії. Був організатором і науковим керівником договірних робіт на кафедрі, був автором 11 наукових публікацій, був членом ради факультету. Має близько 120 почесних робіт, у тому числі 8 винаходів. Є кваліфікованим фахівцем в області фізико-хімічних методів знешкодження стічних вод, був учасником ВДНГ СРСР, УРСР і всіх можливих конкурсів, і вартий другої премії, нагороджений почесною грамотою Всесвітнього товариства ім. Д.І. Менделєєва. (1 лютого). Помер у лютому 1990р.

Мараховський

Мараховський

Леонід Федорович,

канд. техн. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 1990 по 1998 р.р

Мараховський Леонід Федорович народився 19 серпня 1946р. у сел. Бородоярок Балаклійського р-ну Харківської обл. Після закінчення школи у 1961р. був зарахований на I курс Артемівського кераміко-механічного технікуму і після закінчення III курсу у 1965р. був призваний на дійсну військову службу у Петропавловськ - Камчатський. Після служби в армії до 1968р. вступив на 1 курс Харківського Державного університету на хімічний факультет. У 1969р. був відряджений для продовження навчання в НДР, де навчався до 1073р. в Мерзебургскій вищій технічній школі хімії. Після закінчення навчання був направлений на роботу в Український науково-дослідний вуглехімічний інститут, в якому працював з 1974 по 1986 роки спочатку молодшим науковим співробітником, а потім науковим співробітником. У 1978р закінчив секцію технологічної хімії Вищої Технічної школи ім. Шорлеммер м. Мерзербург НДР за фахом "хімічна технологія нафти і газу". У 1980р. поступив в заочну аспірантуру при Українському науково-дослідному вуглехімічному інституті за фахом "хімічна технологія твердого палива". За час роботи в УХІН в лабораторії добре освоїв питання коксохімічного виробництва, сформувався як фахівець в області уловлювання ГПК показав хорошу теоретичну підготовку, вміння самостійно виконувати дослідні роботи на стадії лабораторних, стендових і досвідчених напівпромислових експериментів, обробляти й узагальнювати їх результати. За час роботи в УХІН ним отримано 20 авторських свідоцтв. У 1985р. закінчив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження і розробка процесу комплексного очищення коксового газу від кислих компонентів водним розчином етилен діамін". 28 листопада 1986р. був обраний за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника НДС по кафедрі хімії ХІІКБ. З 23.12.86р. в зв'язку з обранням за конкурсом був зарахований старшим науковим співробітником НІС по кафедрі хімії в ХІІКБ для виконання роботи по госпдоговірним темам. У 1988 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "хімічна технологія палива і газу". 27.01.1989р. був переведений на посаду провідного наукового співробітника. 29 червня 1990р. на засіданні Вченої ради ХІІКБ Мараховський був обраний на посаду завідувача кафедрою хімії. Мараховський Л.Ф. прийшов на кафедру з виробництва, має величезний досвід науково-дослідної роботи. Має 23 авторських свідоцтва. Всього має 64 друкованих наукових праць за обраною спеціальністю (на період 1990 рік.) 2 жовтня 1991р. рішенням Державного Комітету СРСР з народної освіти Мараховський Л.Ф. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі хімії. З липня 1996 року призначений виконуючим обов'язки декана факультету інженерної екології міст. З червня 1997р. призначений деканом факультету інженерної екології міст. З 1990 по 1994 роки 25 наукових праць з них 3 Авторських свідоцтва СРСР.

Ігнатов

Ігнатов

Ігор Іванович, канд. техн. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 1998 по 2009 р.р

Ігнатов Ігор Іванович народився 30 березня 1946 р. у м. Харків. У 1954 р вступив в середню школу, після закінчення якої вступив в 1964р. на хімічний факультет Харківського Державного університету, який закінчив в 1970 р. за фахом "фізична хімія" з кваліфікацією "хімік, викладач по хімії". 14 травня 1986 р. рішенням Вченої Ради державного науково-дослідного і проектного інституту захисту навколишнього середовища та використаних вторинних ресурсів "Енергосталь" присуджено вчений ступінь кандидата технічних наук. Від 22 червня 1992р. Ігнатову Ігорю Івановичу присвоєно Вчене звання старшого наукового співробітніка з спеціальності "водопостачання та каналізація". Зарахований викладачем з погодинною оплатою в ХІІКБ на кафедру хімії з 07.09.1990р. 2 вересня 1991р. Ігнатов І.І. зарахований на 0,5 посади доцента кафедри хімії на умовах штатного сумісництва. Виписка з протоколу засідання кафедри хімії від 9 червня 1992р. З огляду на 20 річний науковий стаж, за період якого опубліковано 23 друкованих роботи, у тому числі 4 Авторських свідоцтва на винаходи і т.д. рекомендовано Ігнатова І.І. для обрання на посаду доцента кафедри хімії. 12 червня 1992р. на засіданні Вченої ради ХІІКБ вважати обраним Ігнатова І.І. на вакантну посаду доцента кафедри хімії. 30 листопада 1992р. переведений на штатну посаду доцента кафедри хімії. По вказаній спеціальності у тому ж році поступив на роботу в інститут ВНДПІ Чермет енерго-очищення (зараз НДПІ "Енергосталь"), де пропрацював на посаді інженера, ст. інженера, завідуючого групою і старшого наукового співробітника по листопад 1992 року. У 1981р. вступив в заочну аспірантуру ВНДІВОДГЕО (м. Москва), після закінчення якої в 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "водопостачання і каналізація" і отримав диплом кандидата технічних наук. З вересня 1990 р. по листопад 1992р., спочатку на умовах погодинної оплати, а потім на півставки доцента за сумісництвом працював на кафедрі хімії ХІІКБ, з грудня 1992р. зарахований до штату кафедри. З 1 вересня 1998р. доцента кафедри хімії, кандидата технічних наук Ігнатова І.І. призначено виконуючим обов'язки завідуючогшо кафедри хімії. 1 вересня 2001 р. був переведений на посаду завідуючого кафедрою хімії. З 1 жовтня 2004р. працював викладачем на підготовчіх курсах ФДП за сумісництвом. Під керівніцтвом Ігнатова І.І. Здійснено експеримент по впровадженню мадульно-рейтінгової технології навчання для студентів I курс ЕОНС (в контексті Болонської хартії). Наукова робота відбита публікаціями і доповідями на конференціях різних рівнів. Чимало уваги завідувач приділяв професійному зростанню викладачів кафедри у підготовці до захисту кандидатської дисертації. Помер Ігнатов І.І. 5 вересня 2009р.

Панайотова

Панайотова

Тетяна Дмитрівна,

канд. хім. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 2009 по 2018 р.р

Під керівництвом канд. хім. наук доцента Панайотової Тетяни Дмитрівни на кафедрі з метою досягнення високої якості викладання курсів на кафедрі хімії складено конспекти лекцій, методичні рекомендації, збірники завдань. Для іноземних студентів підготовчого відділення видано навчальний посібник «Хімія». Проводилась робота з вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle: розроблено і впроваджено 21 дистанційний курс.Наукові напрями проботи: термодинаміка розчинів електролітів в неводних та водно-органічних розчинниках, дослідження корозійних процесів, методів очистки води.

Гуріна

Гуріна

Галина Іванівна,

канд. хім. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 2018р.

Гуріна Галина Іванівна, канд. хім. наук, доцент, є зав. кафедри хімії з 2018 року. У 2019 році кафедру хімії було перейменовано на кафедру хімії та інтегрованих технологій у складі факультету інженерних мереж та екології міст. За останній рік на кафедрі створені три сучасні лабораторні центри: регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла, лабораторія лаків, фарб та лакофарбових покрить – PVCLab та лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії. У 2019 р. на кафедрі відкрита освітня програма 161 «Хімічні технології та інженерія» за першим та другим рівнем вищої освіти. Завдяки багаторічній плідній співпраці з Прат ХПЗ та АТ «Трест Житлобуд 1» реалізується дуальна форма навчання з підготовки фахівців: навчання за спеціальним розкладом учбових занять дозволяє студентам навчатися, проходити практику і працювати, одержуючи відповідну заробітну плату. Лабораторія “PVC-Lab” створена за підтримки тресту Житлобуд-1, для наукових досліджень, проведення сертифікації існуючих ЛФМ за європейськими стандартами та реалізації пілотних проектів з виготовлення композиційних матеріалів різних типів.

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії № 504цк, лабораторія лаків, фарб та лакофарбових покриттів PVC-Lab, 4 лабораторії галузевого Центру «Технологія та дизайн кераміки та скла» пройшли добровільне оцінювання, що підтверджено свідоцтвами: Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 27 вересня 2019р, Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 25 вересня 2019р, Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 25 вересня 2019р відповідно.


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 63 гостя та 0 користувачів