КАФЕДРА ХІМІЇ та
ІНТЕГРОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра сьогодні

 

Гуріна

Вітаємо шановних колег

та відвідувачів нашого сайту!

Кафедра має 80-річну історію. Висококваліфіковані викладачі та співробітники кафедри підготували за цей час більше ніж 8000 фахівців у сфері комунального господарства.

З нагоди свого 80-річчя колективом кафедри запроваджена міжнародна науково- практична конференція «Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій».

За наказом Департаменту науки та освіти обласної державної адміністрації кафедра приймає участь у проєкті «Шкільний урок у ЗВО (заклади вищої освіти)».

У 2019 р. на кафедрі відкрита освітня програма 161 «Хімічні технології та інженерія» за першим та другим рівнем вищої освіти, з 2021року - за третім рівнем вищої освіти для підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія» входить у ТОП-10 найбільш затребуваних професій у світі, за цією освітньою програмою на кафедрі готують фахівців, не лише адаптованих до системи сучасного високотехнологічного виробництва, але й суб’єктів творчої діяльності.

Багаторічна плідна співпраця ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з ПрАТ «ХПЗ» та АТ «Трест Житлобуд - 1» дозволяє студентам проходити практику на сучасних виробництвх та надає можливість подальшого працевлаштування на відповідних посадах.

На кафедрі створено навчально-освітній центр «Хімія та інтегровані технології», обладнано і сертифіковано три сучасних лабораторії, на базі яких проводяться науково-дослідні роботи бакалаврів, магістрів, аспірантів, освітня діяльність з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

Лабораторія «PVC-Lab» створена за підтримки АТ «Трест Житлобуд-1», для наукових досліджень, проведення сертифікації існуючих лакофарбних матеріалів за європейськими стандартами та реалізації пілотних проектів з виготовлення лакофарбових матеріалів різних типів. Лабораторія має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам.

Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла створений за підтримки Прат ХПЗ. Центр проводить дослідження, сертифікацію та розробку нових архітектурно-будівельних керамічних матеріалів, промислових стекол, емалей та захисних покриттів. Лабораторії Центру мають сучасне вимірювальне обладнання та Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам.

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії створена з метою покращення якості освіти з хімії студентів 11 спеціальностей, що навчаються в Університеті, виконання науково-дослідних робіт для пошуку і розробки актуальних інноваційних рішень в напрямку імпортозаміщення, ресурсо- та енергозбереження, створення «smart- та нано-» композиційних матеріалів, що відповідають сучасним екологічним та техніко-економічним параметрам. Лабораторія має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам.

Кафедра є асоційованим членом «Асоціації українських виробників лакофарбової промисловості» (АУВЛП). Вступ в Асоціацію українських виробників лакофарбової промисловості АУВЛП надає студентам можливість проведення практичних занять, а також проходження студентами переддипломної практики та виконання дослідницької частини дипломних робіт на сучасному обладнанні, відповідно до сучасних вимог виробництва продукції в галузі. Робота у складі АУВЛП дозволяє студентам брати участь у роботі професійних виставок, семінарів, форумів. Провідні фахівці АУВЛП проводять презентації та демонструють майстер-класи з одержання інноваційних екологічно чистих матеріалів хімічних технологій.

Кафедра надає можливість працевлаштування висококомпетентних випускників за фахом.

Запрошуємо та чекаємо Вас на кафедрі!

Завідувачка кафедри канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна


1sm  

2sm

Саме хіміки дійсно розуміють світ

Лайнус Полінг,

дворазовий лауреат Нобелівської премії

Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 57 гостей та 0 користувачів