НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

Відбулася спільна нарада між представниками НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» та співробітниками кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

7sm

На фото, зліва направо:

  • провідний бібліотекар НДУ «УНДІЕП» Дербіна Оксана Іванівна;
  • п.н.с. лабораторії міських і виробничих стічних вод НДУ «УНДІЕП» Бабіч Олена Вікторівна;
  • аспірантка лабораторії міських і виробничих стічних вод НДУ «УНДІЕП» Циплішвілі Катерина Олександрівна;
  • зав. відділом міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації НДУ «УНДІЕП», канд. техн. наук Цапко Наталя Сергіївна;
  • професор каф. хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Саввова Оксана Вікторівна.

 

У рамках наради представники НДУ «УКРНДІЕП» дали свою професійну оцінку освітньо-професійній програмі «Хімічні технології та інженерія» за другим (магістерським) рівнем, яка реалізується на кафедрі хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, визначили, що профіль ОПП, перелік її компонентів та їх логічна послідовність відповідають пріоритетам розвитку щодо професійної підготовки фахівців-хіміків й їх залучення до вирішення проблем промислової екології та висловили свої рекомендації до її корегування.
Окрім цього, між представниками сторін було визначено намір на підписання договору про співдружність організацій, в рамках якого може бути реалізована науково-дослідна робота студентів та аспірантів, націлена на потреби ринку в інноваційних технологіях для забезпечення екологічної безпеки з урахуванням екологічної, соціальної та економічної політики держави.

8

На фото: зав. лабораторії міських і виробничих стічних вод НДУ «УНДІЕП» та проф. каф. хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

9

На фото: провідний науковий співробітник лабораторії міських і виробничих стічних вод НДУ «УНДІЕП» Бабіч Олена Вікторівна та аспірантка Циплішвілі Катерина Олександрівна.


На сайті 966 гостей та користувачі відсутні