ПрАТ «ХПЗ»

У травні 2019 року відбулася спільна нарада представників ПрАТ «ХПЗ» та кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
У рамках зустрічі обговорювалися: освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія» за другим (магістерським) рівнем освіти, необхідність активного залучення експертів та спеціалістів із індустрії до освітнього процесу та можливість реалізації програмних результатів навчання ОПП на базі ПрАТ «ХПЗ».

1
Представники підприємства підтвердили, що профіль освітньої програми «Хімічні технології та інженерія» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за другим (магістерським) рівнем, а саме: предметна область, основний фокус освітньої програми та спеціалізації, придатність до працевлаштування, викладання та оцінювання, програмні компетентності, зокрема, які, визначені закладом вищої освіти, та перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність відповідають стратегії ПрАТ «ХПЗ» щодо професійної підготовки фахівців та їх залучення до виробництва та сформулювали свої рекомендації до змін й доповнень окремих фахових компетентностей спеціальності та програмних результатів навчання.
За результатами зустрічі ухвалили необхідність укладення договору про співдружність між ПрАТ «ХПЗ» та ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (кафедра хімії та інтегрованих технологій) з метою активного залучення керівників підрозділів до реалізації програмних результатів навчання ОПП студентів та залучення магістрантів до практичної діяльності між ПрАТ «ХПЗ» у напрямку розвитку інноваційної діяльності в технології та дизайні керамічної плитки.

2


На сайті 998 гостей та користувачі відсутні