Провідні фахівці

7 липня 2019 року на базі кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувся круглий стіл «Перспективи, напрямки й динаміка розвитку напряму підготовки зі спеціальності 161–Хімічні технології та інженерія» між представниками кафедри та провідними фахівцями галузі, науково-педагогічними працівниками інших ВНЗ та працівниками профільних наукових установ.
У рамках роботи круглого столу були обговорені тенденції розвитку спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», детермінація розвитку ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні та визначено актуальність впровадження освітньо-професійної програми «Хімічні технології та інженерія» за другим (магістерським) рівнем на базі кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
За результатами обговорення та з урахуванням досвіду академічної спільноти та практиків за спеціальністю 161 визначена необхідність акцентувати тематику лекційних матеріалів та лабораторних робіт у напрямку створення інноваційних хімічних матеріалів (наноматеріалів, біоматеріалів, технічної кераміки, спеціальних композитів) та їх практичної реалізації при проведенні лабораторних та практичних робіт. Окрім цього, наголошена необхідність зміцнення зв’язків вищих навчальних закладів освіти з виробництвом, що дозволить реалізувати елементи дуальної освіти при підготовці магістрів та забезпечить якісну підготовку затребуваних спеціалістів.

10

На фото, зліва направо:

 • аспірант кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» Рябінін Святослав Олександрович;
 • старший викладач кафедри спеціальної хімії та хімічної технології НУЦЗУ,канд. техн. наук Христич Олена Валеріївна;
 • асистент кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бектова, канд. техн. наук Фесенко Олексій Ігорович;
 • доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології НУЦЗУ, канд. техн. наук Дейнека Вікторія Віталіївна;
 • професор кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Саввова Оксана Вікторівна.
 • аспірантка кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів ДУ УДХТУ Петух Світлана Іванівна;
 • заст. зав. навчальної частини, доцент кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів ДУ УДХТУ,канд. техн. наук Кольцова Ярослава Іванівна;
 • старший науковий співробітник, матеріалознавства і технологій Інституту фізики твердого тіла ННЦ «ХФТІ» НАНУ, канд. техн. наук Світличний Євгеній Олександрович;
 • професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ», д-р техн. наук Федоренко Олена Юріївна;
 • старший викладач кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бектова, канд. техн. наук Смирнова Юлія Олегівна;
 • магістр кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».

На сайті 969 гостей та користувачі відсутні