161 - Хімічні технології та інженерія (ОПП 2022) магістр

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня

Додаток до освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня

 

Освітні компоненти:

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

Охорона праці та цивільний захист

Методологія наукових досліджень

Теорія та практика одержання хімічних речовин та матеріалів

Курсовий проект "Теорія та практика одержання хімічних речовин та матеріалів"

Якість сировини та продукції хімічних технологій

Інноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів

Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах

Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії

Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів

Переддипломна практика

Бази практик:

Кваліфікаційна робота магістра

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

Блок 1 "Технології композиційних матеріалів для промисловості та дизайну"

Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів

Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів

Курсова робота "Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів"

Хімічні технології одержання лакофарбових покрить

Нові полімерні композиційні матеріали спеціального призначення

 

Блок 2 "Технології та дизайн кераміки та скла"

Структура та властивості керамічних матеріалів

Хімічні технології архітектурно-будівельної та технічної кераміки

Курсова робота «Хімічні технології архітектурно-будівельної та технічної кераміки»

Технології виробництва скломатеріалів

Нові керамічні та скломатеріали спеціального призначення


Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 46 гостей та 0 користувачів