161 - Хімічні технології та інженерія (ОПП 2020) магістр

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти:

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

Охорона праці та цивільний захист

Методологія наукових досліджень

Теорія та практика одержання хімічних речовин та матеріалів

Курсовий проект "Теорія та практика одержання хімічних речовин та матеріалів"

Якість сировини та продукції хімічних технологій

Інноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів

Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах

Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії

Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів

Переддипломна практика

Бази практик:


Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 49 гостей та 0 користувачів