Студенти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" приймають активну участь у Вітчизняних та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та висвітлюють результати своїх кваліфікаційних робіт у фахових наукових виданнях. Зі списком конференції та статей можна ознайомитися нижче:

 1. Міжнародна науково-практична конференція присвячена 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Зозуля Д.М., МХІіТл 2019-1).

 2. IХ Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION”, 23-24 березня 2020 р., Флоренція, Італія (Карбазін М.В., МХІіТк 2019-1).

 3. Журнал "Фізика, хімія та технологія поверхні" (Карбазін М.В., МХІіТк 2019-1).

 4. Журнал "Комунальне господарство міст" (Афанасенко Ю.О., МХІіТк 2019-1).

 5. ХХI Наукова молодіжна конференція "Проблеми та досягнення сучасної хімії" (Прокове Н.Г., Сербіна В.А. МХІіТк 2019-1).

 6. ХII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (Афанасьєва Ж.С., Переродова О.І., МХІіТк 2019-1).

 7. Міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення" (Петренко Є.О., Бондар М.В., Красильнікова О.П. МХІіТк 2019-1) .


Сертифікат про акредитацію ОП

ВІТАЄМО МАГІСТРІВ!

На сайті 83 гостей та користувачі відсутні