Оцінка ефективності підготовки магістрів

Відбувся круглий стіл між представниками ПрАТ «ХПЗ» та кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. У рамках якої відбулася оцінка представниками підприємства ефективності підготовки магістрів за напрямком 161.04 – «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» та перспективи організації науково-дослідної роботи у рамках переддипломної практики та дипломної роботи магістрів у відповідності з потребами виробництва ПрАТ «ХПЗ».

5sm
За результатами зустрічі представниками підприємства визначено, що рівень набутих знань та вмінь студентів знаходиться на високому рівні, який відповідає сучасним потребам підприємства, окрім цього були погоджені пріоритетні напрямки наукових магістерських робіт студентів.

6sm


На сайті 198 гостей та користувачі відсутні