Створення філії

Відбулася спільна нарада представників ПрАТ «ХПЗ» та кафедри хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. У рамках якої відбулося обговорення з питань співпраці підприємства та Університету й підготовки кваліфікованих.

3sm

Представники підприємства визначили перспективи підготовки спеціалістів з напрямку технології кераміки та скла, позитивно оцінили рівень підготовки ОПП 161 «Хімічні технології та інженерія» другого «магістерського» рівня підготовки студентів, і разом із представниками університету ухвалили:
− організувати на базі Приватного акціонерного товариства «Харківський плитковий завод» філію співробітництва кафедри хімії та інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, використовуючи її як базове підприємство для спільного навчання і підготовки фахівців за напрямком 161.04 – «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»;
− реалізувати елементи дуальної освіти магістрів за спеціальністю 161.04 на базі ПрАТ ХПЗ.

4sm


На сайті 214 гостей та користувачі відсутні