Починаючи вже с 1-го курси студенти бакалаврського рівня освіти за спеціальністю 161-Хімічні технології та інженерія активно проводять дослідження за обраними ними напрямками та висвітлюють їх результати у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та спеціалізованих і фахових виданнях. Зі списком конференції та статей можна ознайомитися нижче:

 1. IV Міжнародна (ХIV Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 2021 (Байрамов Е. С. О., ХІіТк 2020-1).

 2. Журнал «Кераміка наука та життя» (Байрамов Е. С. О., ХІіТк 2020-1.

 3. ХІV Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (Байрамов Е. С. О., Козієва А. В., Погуляй Е. В., Тюріна О.І., Шаповал В.М., ХІіТк 2020-1).

 4. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія (Байрамов Е. С. О., ХІіТк 2020-1).


Сертифікат про акредитацію ОП

МАГІСТРИ 2022

На сайті 1213 гостей та користувачі відсутні