На базі ПрАТ ХПЗ за участю представників кафедри хімії та інтегрованих технологій національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова було проведено спільну нараду за підсумками роботи філії за 2020-2021 нр.

18sm

СЛУХАЛИ:

 
 1. Звіт за господарчою темою «Визначення можливості використання відходу механічної обробки керамічних плит при виготовленні композиційних матеріалів архітектурно-будівельного та спеціального призначення» (доповідач: проф. Саввова О.В., проректор з наукової роботи проф. Сухонос М.К. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

2. Розробка нових матеріалів із залученням відходу механічної обробки керамічних плит на ПрАТ ХПЗ (доповідач: Голова наглядової ради ПрАТ ХПЗ Шевєтовський В.В.).

3. Оцінка можливості розробки нових видів склопокриттів у рамках виконання науково-дослідних та дипломних робіт здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (доповідач: головний технолог ПрАТ ХПЗ Покроєва Я.О., доц. кафедри ХіІТ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Воронов Г.К.).

4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві (доповідач: директор з праці, соціальних питань та персоналу ПрАТ ХПЗ Острогляд О.Г.).

 

УХВАЛИЛИ:

 
 1. Затвердити звіт за господарчою темою «Визначення можливості використання відходу механічної обробки керамічних плит при виготовленні композиційних матеріалів архітектурно-будівельного та спеціального призначення».

2. Розробити основні напрямки розробки нових матеріалів із залученням відходу механічної обробки керамічних плит на ПрАТ ХПЗ із залученням здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

3. З урахуванням підвищення рівня продуктивності праці співробітників підприємстві за рахунок набуття компетентностей за ОПП «Хімічні технології та інженерія» визначено необхідність розширення практичної складової ОПП за першим, другим та третім рівнями.

 

 

 

 

На базі лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» було проведено спільну нараду НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харківський Національний університет міського господарства ім. А.Н. Бекетова кафедра хімії та інтегрованих технологій за темою «Підвищення якості питної води із застосуванням керамічних матеріалів» для реалізації практичної складової програмних результаті навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ:

 
 1. Особливості застосування принципів вибору сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, методів обробки та обладнання з урахуванням підвищених вимог до охорони навколишнього середовища з метою визначення найбільш економічного їх складу (доповідач начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації Укр НДІЕП доц., канд. техн. наук Цапко Н.С.).

 
 2. Впровадження компетентностей для розв'язання наукових, спеціалізованих та практичних задач, пов'язаних з розробкою та виробництвом хімічних речовин, а також матеріалів з урахуванням екологічних аспектів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) та третім (PhD) рівнями на 2021–2022 р. (доповідач проф. кафедри Хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова О.В. Саввова).

 
 3. Реалізація наукових проєктів із залученням здобувачів у напрямку «Підвищення якості питної води із застосуванням керамічних матеріалів» (доповідач доц. кафедри Хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова О.В. канд. техн. наук Г.К. Воронов).

18sm

 

ПОСТАНОВИЛИ:

  Розробити керамічний мінералізатор для фільтраційних систем питної води. у рамках договору про партнерство УКРНДІЕП із залученням здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

 

 

 

 

 

У рамках договору про співпрацю між Харківським національним медичним університетом та Національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова на базі лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» було проведено круглий стіл «Пріоритетні напрямки розвитку керамічних матеріалів стоматологічного призначення».

 

БУЛО РОЗГЛЯНУТО НАСТУПНІ ПИТАННЯ:

 
 1. Перспективи, напрямки й динаміка розвитку напряму підготовки зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за напрямком «Біоактивні матеріали та покриття» з урахування науково-дослідної складової (доповідач. проф. Саввова О.В.) .

 
 2. Інноваційні шляхи розробки нових матеріалів стоматологічного призначення (доповідач. проф. Янішен І.В.).

 

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Проводити дослідження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем для стоматологічних протезів in vitro, планувати біотехнічні випробування кісткових протезів та замінників кісткової тканини in vivo з метою вибору найбільш ефективного їх складу. Забезпечувати технічні та функціональні характеристики біосумісних систем стоматологічного прихначення на різних стадіях розробки, виробництва та впровадження із використанням сучасних підходів в галузі хімічної технології та інженерії.

 
 2. Залучити до координації науково-дослідної роботи здобувачів за 161 спеціальністю спеціалістів кафедри ортопедичної стоматології та для здобувачів за спеціальністю 221 Стоматологія у Курсі за вибором «Основні технології виготовлення зубних протезів» спеціалістів з хімічної технології та інженерії.

 

18sm

Робоча нарада в лабораторії технології та дизайну кераміки та скла: д-р мед. наук, проф. Янішен І.В., д-р техн. наук, проф. Саввова О.В.

18sm

На фото, зліва направо:

  • зав. кафедри ортопедичної стоматології проф., д-р мед. наук Янішен І.В., ;
  • проф., д-р техн. наук Саввова О.В.;
  • ас., PhD, Федотова О.Л.;
  • ас. Білобров Р.В.;
  • ст. викл., канд. техн. наук Фесенко О.І..

 

 

 

 

У рамках роботи «Малої академії наук»

Кафедрою хімії та інтегрованих технологій та ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» було проведено науково-дослідні роботи з напрямку «Нові речовини та матеріали».

В лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» під керівництвом проф. Саввової О.В. та вчителя хімії Дяченко Людмили Борисівни ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» за період листопад-грудень 2021 р. було проведено практичні дослідження за темою «Використання люмінесцентної вітрози при декоруванні плитки» Робота виконується у напрямку науково-дослідних робіт студентів та роботи філіалу кафедри ПрАТ «ХПЗ» з наступним впроадженням на підприємстві.

18sm

 

 

 

 

На базі лабораторії «Технології та дизайну кераміки та скла» Харківський Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетовабуло проведено спільну нараду «Розробка біоактивних матеріалів та покриттів для кісткового ендопротезування» з представниками Харківського національного медичного університету та Ужгородського національного університету.

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ:

 
 1. Реалізація ОП за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського) рівня за вибірковим блоком «Біоматеріали та функціональні покриття» (доповідач: проф. Саввова О.В.)

 
 2. Удосконалення теоретичних та практичних аспектів технології біоактивних матеріалів та покриттів для кісткового ендопротезування та їх впровадження в медичну практику у рамках виконання дисертаційних робіт та науково-дослідних робіт здобувачів (доповідачі: доц. Шерегій А.А., ст. викл. Фесенко О.І., доц. Пилипенко О.І.).

 
 3. Реалізація компетентностей за напрямом «Біотехнічне та медичне матеріалознавство» при підготовці здобувачів за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (проф. Істомін А.Г.).

18sm

На фото, зліва направо:

  • д-р мед. наук, проф. Істомін Андрій Георгійович, кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії ХНМУ;
  • доц. канд. техн. наук Пилипенко О.І., кафедра хімії та інтенгрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
  • канд. мед. наук, доц Шерегій Андрій Андрійович кафедра загальної хірургії УжНУ;
  • доц. канд. техн. наук Воронов Г.К. кафедра хімії та інтенгрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

 

УХВАЛИЛИ:

  1.Удосконалювати технологію біоактивних кісткових ендопротезів, методи кісткової інженерії, шляхом комбінації складних задач хімічної та біомедичної інженерії із залученням здобувачів першого, другого та третього рівнів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціалістів медичних установ.

 
 2. Проводити системний інжиніринг матеріалів різного функціонального призначення для створення та експлуатації біотехнічних систем та медичної техніки протягом життєвого циклу на базі кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії ХНМУ при виконанні науково-дослідних робіт здобувачів освіти.

 
 3. Підготувати посібник «Основи біомедичного матеріалознавства» для здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

18sm

Д-р мед. наук, проф. Істомін Андрій Георгійович та д-р техн. наук проф. Саввова Оксана Вікторівна при обговоренні застосування біоактивних керамічних матеріалів при заміщенні ушкоджених ділянок довгих кісток

18sm

Пилипенко О.І., Саввова О.В. та Шерегій А. А.

 

 

 

 

У червні 2021 року на базі НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» відбулась практика студентів групи ХіТк2019 Харківського Національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова кафедра хімії та інтегрованих технологій.

Здобувачі ознайомлені з передовими інноваційними проектами, енергоефективними і ресурсозберігаючими технологіями, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів очистки стічних вод із застосуванням неорганічних матеріалів.

18sm

На фото: с.н.с. лабораторії міський і виробничих стічних вод УкрНДІЕП Бабіч О.В., проф. Саввова О.В., студенти групи ХіТк2019 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

 

 

 

У рамках роботи філії кафедри проведено робочу зустріч з представниками ПрАТ ХПЗ (Іванісова О.О. та Петренко Є.О.), щодо створення залучення підприємства до організації виставки «Кераміка – історія сьогодення» для організації навчального процесу за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія » та популяризації лабораторії «Технології та дизайн кераміки та скла».

18sm


Сертифікат про акредитацію ОП

МАГІСТРИ 2022

На сайті 1235 гостей та користувачі відсутні