Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри хімії:

  • фізико-хімічна гідродинаміка в системах рідина-рідина; методи математичної статистики для оцінки розміру крапель дисперсій; методи розрахунку енергозберігаючих статичних апаратів;
  • полімерні композиції для промислового і цивільного будівництва (клеї, герметики, гідроізоляційні матеріали);
  • бітумно-полімерні композиції для модифікації асфальтобетонних дорожніх покриттів, апаратура для діагностики їх фізико-хімічних показників;
  • розробка наукових і методичних основ використання хромо-нікелевих сталей та інгібіторів корозії для підвищення надійності експлуатації систем водного господарства та теплопостачання України;
  • розробка інгібіторів корозії і солевідкладення для теплообмінних систем;
  • використання рідкоземельних металів для підвищення корозійної стійкості зварних швів;
  • теорія розчинів і структура води: термодинаміка сольватації неорганічних йонів і інтеркаляційних сполук, а також термодинаміка комплексоутворення йонів з органічними сполуками.

Результати науково-дослідної діяльності кафедри хімії захищені патентами України (доцент Волювач С. В. має понад 60 винаходів; доцент Нестеренко С. В. має 15 винаходів, п'ять з яких впроваджені у виробництво; зав. лабораторією Безцінний О. О.  має 2  винаходи) та опубліковані в наукових статтях і матеріалах національних та міжнародних наукових конференцій.

2sm

Кафедра підтримує творчі звя'зки з хімічним факультетом Національного університету ім. В.Н. Каразіна, НТК "Інститут монокристалів" НАН України, Українським державним науково-дослідним углехімічним інститутом, НТУ "ХПІ", НТУ "КПІ", Головним навчально - методичним центром Держгірпромнагляду України, кафедрою загальної хімії агрономічного факультету Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва,


На сайті Один гість та користувачі відсутні