Завідувачка кафедри

Гуріна

Гуріна

Галина Іванівна,

канд. хім. наук, доцент,

зав. кафедри хімії

з 2018р.

Гуріна Галина Іванівна, канд. хім. наук, доцент, є зав. кафедри хімії з 2018 року. У 2019 році кафедру хімії було перейменовано на кафедру хімії та інтегрованих технологій у складі факультету інженерних мереж та екології міст. За останній рік на кафедрі створені три сучасні лабораторні центри: регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла, лабораторія лаків, фарб та лакофарбових покрить – PVCLab та лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії. У 2019 р. на кафедрі відкрита освітня програма 161 «Хімічні технології та інженерія» за першим та другим рівнем вищої освіти. Завдяки багаторічній плідній співпраці з Прат ХПЗ та АТ «Трест Житлобуд 1» реалізується дуальна форма навчання з підготовки фахівців: навчання за спеціальним розкладом учбових занять дозволяє студентам навчатися, проходити практику і працювати, одержуючи відповідну заробітну плату. Лабораторія “PVC-Lab” створена за підтримки тресту Житлобуд-1, для наукових досліджень, проведення сертифікації існуючих ЛФМ за європейськими стандартами та реалізації пілотних проектів з виготовлення композиційних матеріалів різних типів.

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії № 504цк, лабораторія лаків, фарб та лакофарбових покриттів PVC-Lab, 4 лабораторії галузевого Центру «Технологія та дизайн кераміки та скла» пройшли добровільне оцінювання, що підтверджено свідоцтвами: Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 27 вересня 2019р, Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 25 вересня 2019р, Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 25 вересня 2019р відповідно.


Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 124 гостей та користувачі відсутні