КАФЕДРА ХІМІЇ та
ІНТЕГРОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра сьогодні

 

Гуріна

Вітаємо шановних колег

та відвідувачів нашого сайту!

Кафедра має 80-річну історію. Висококваліфіковані викладачі та співробітники кафедри підготували за цей час більше ніж 8000 фахівців у сфері комунального господарства.

З нагоди свого 80-річчя колективом кафедри запроваджена міжнародна науково- практична конференція «Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій», яка відбудеться 19 - 21 квітня 2022 року.

У лабораторії кафедри «Фізико-хімічні методи аналізу та аналітична хімія» з 2019 року за наказом Департаменту науки та освіти обласної державної адміністрації проходять регулярні заходи «Шкільний урок у ЗВО (заклади вищої освіти)», проводиться щорічна Всеукраїнськка інтернет-конференція для учнів 9-11 класів «Хімія в технологіях сьогодення», яка відбудеться в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 23–25 травня 2022.

У 2019 р. на кафедрі відкрита освітня програма 161 «Хімічні технології та інженерія» за першим та другим рівнем вищої освіти, з 2021року - за третім рівнем вищої освіти для підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія» входить у ТОП-10 найбільш затребуваних професій у світі, за цією освітньою програмою на кафедрі готують фахівців, не лише адаптованих до системи сучасного високотехнологічного виробництва, але й суб’єктів творчої діяльності.

Багаторічна плідна співпраця ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з ПрАТ «ХПЗ» та АТ «Трест Житлобуд - 1» дозволяє студентам проходити практику на сучасних виробництвх та надає можливість подальшого працевлаштування на відповідних посадах.

На кафедрі створено навчально-освітній центр «Хімія та інтегровані технології», обладнано і сертифіковано три сучасних лабораторії, на базі яких проводяться науково-дослідні роботи бакалаврів, магістрів, аспірантів, освітня діяльність з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

Лабораторія «PVC-Lab» створена за підтримки АТ «Трест Житлобуд-1», для наукових досліджень, проведення сертифікації існуючих лакофарбних матеріалів за європейськими стандартами та реалізації пілотних проектів з виготовлення лакофарбових матеріалів різних типів. Лабораторія має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 25.09.2019 р.

Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла створений за підтримки Прат ХПЗ. Центр проводить дослідження, сертифікацію та розробку нових архітектурно-будівельних керамічних матеріалів, промислових стекол, емалей та захисних покриттів. Лабораторії Центру мають сучасне вимірювальне обладнання, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (Свідоцтво №01-0128/2019 від 25.09.2019 р.)

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії створена з метою покращення якості освіти з хімії студентів 11 спеціальностей, що навчаються в Університеті, виконання науково-дослідних робіт для пошуку і розробки актуальних інноваційних рішень в напрямку імпортозаміщення, ресурсо- та енергозбереження, створення «smart- та нано-» композиційних матеріалів, що відповідають сучасним екологічним та техніко-економічним параметрам. Лабораторія має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0128/2019 від 27.09.2019 р.

Кафедра є асоційованим членом «Асоціації українських виробників лакофарбової промисловості» (АУВЛП). Вступ в Асоціацію українських виробників лакофарбової промисловості АУВЛП надає студентам можливість проведення практичних занять, а також проходження студентами переддипломної практики та виконання дослідницької частини дипломних робіт на сучасному обладнанні, відповідно до сучасних вимог виробництва продукції в галузі. Робота у складі АУВЛП дозволяє студентам брати участь у роботі професійних виставок, семінарів, форумів. Провідні фахівці АУВЛП проводять презентації та демонструють майстер-класи з одержання інноваційних екологічно чистих матеріалів хімічних технологій.

Кафедра надає можливість працевлаштування висококомпетентних випускників за фахом.

Запрошуємо та чекаємо Вас на кафедрі!

Завідувачка кафедри канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна