КАФЕДРА ХІМІЇ та
ІНТЕГРОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Історія кафедри
Навчальний процес і дисципліни

Кафедрі хімії 80 років

Кафедра хімії як самостійний структурний підрозділ Харківського інституту інженерів комунального будівництва почала своє існування в 1939 році. До цього часу загальні основи хімії викладалися спочатку на кафедрі будівельних матеріалів і хімії, а потім – на кафедрі фізики та хімії.

Створення кафедри хімії було пов'язано з відкриттям спеціальності «Очистка природних і стічних вод». Саме поява нової спеціальності зумовила доцільність викладання спеціальних хімічних дисциплін.

Першим завідувачем кафедри стала канд. техн. наук, доцент А. Х. Масик. У наступні роки кафедрою завідували канд. хім. наук, доцент М. Є. Постоєва (1976 – 1984 р.р.); канд. хім. наук, доцент М. О. Собина (1984 – 1990 р.р.); канд. техн. наук, доцент Л. Ф. Мараховський (1990 – 1998 р.р.).

У 1991 році в інституті був організований факультет інженерної екології міст, до складу якого увійшли чотири кафедри:

 • інженерної екологіі міст;
 • водопостачання, водовідведення та очистки вод;
 • хіміі;
 • геодезії і геоінформаційних технологій.

З 1998 по 2009 рік кафедру очолював канд.техн.наук, доцент І. І. Ігнатов.

З 2009 по 2018 рік завідувачем кафедри була канд. хім. наук, доцент Т. Д. Панайотова.

З 2018 року завідувачем кафедри є канд. хім. наук, доцент Г. І. Гуріна.

В даний час кафедра хімії входить до складу факультету інженерних мереж та екології міст.

Навчальний процес і дисципліни

Кафедрою викладається комплекс дисциплін:

 • «Хімія»
 • «Хімія з основами біогеохімії»
 • «Аналітична хімія»
 • «Фізико-хімічні методи аналізу води»
 • «Хімія води»
 • «Захист від корозії»
 • «Електрохімія і захист від корозії»
 • «Харчова хімія».

Здійснюється викладання хімії іноземним студентам на підготовчому відділенні; проведення літньої практики з аналізу природних і стічних вод для студентів 2 курсу спеціальності РВВР і студентів 1 курсу спеціальності ЕОНС.

Навчальна робота проводиться в лабораторіях, де студенти вивчають хімічні дисципліни, отримують практичні навички роботи в хімічній лабораторії, проходять літню практику з аналізу води. Практика відіграє важливу роль у закріпленні отриманих навичок роботи, освоєнні хімічних та фізико-хімічних методів аналізу води, інтерпретації отриманих результатів.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичною літературою: методичними вказівками до виконання лабораторних робіт, контрольних робіт, самостійної роботи студентів та конспектами лекцій. З метою вдосконалення навчального процесу викладачами кафедри розробляються і впроваджуються дистанційні курси дисциплін.


КАФЕДРІ ХІМІЇ 80 РОКІВ

На сайті 1542 гостей та користувачі відсутні