On this page are materials, lecture notes, distance learning courses presented which were developed by teachers of the Department of Chemistry and Integrated Technologies and used in the educational process (ready for download).

 
Гурина Галина Ивановна

Gurina Galyna

Associate professor, Ph.D.

 

Галогени та їхні похідні: навчальний посібник завантажити тут

Халькогени та їхні похідні:навчальний посібник завантажити тут

"Загальна хімія"

Конспект лекцій завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання курсової та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Нові полімерні композиційні матеріали спеціального призначення"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

Пігменти: навчальний посібник завантажити тут

 

"Якість сировини та продукції хімічних технологій"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Іноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

 


Саввова Оксана Вікторівна

Savvova Oksana

Professor, Doctor of Sciences

"Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Методологія наукових досліджень"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Нові керамічні та скломатеріали спеціального призначення"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини : навчальний посібник завантажити тут

Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального призначення : бронестійкі ситали : навчальний посібник завантажити тут

 

"Структура та властивості керамічних матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання самостійних та розрахунково-графічних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Хімічні технології архітектурно-будівельної та технічної кераміки"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійних робіт завантажити тут

Дистанційний курс

 


Воронов Геннадій Костянтинович

Voronov Hennadii

Associate professor, Ph.D.

"Теорія та практика одержання хімічних речовин і матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту завантажити тут

Дистанційний курс для КП

 

"Технології виробництва скломатеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи завантажити тут

 

"Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого магістерського рівня «Структура та правила оформлення роботи» завантажити тут

Дистанційний курс

Методичні рекомендації з переддипломної практики (для студентів 2 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) завантажити тут

Дистанційний курс

 


Панаётова Татьяна Дмитриевна

Panayotova Tetyana

Associate professor, Ph.D.

"Хімія води"

Конспект лекцій завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи завантажити тут або тут

Дистанційний курс

 

"Хімія з основами біогеохімії. Модуль 1"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Химия"

Посібник для іноземних студентів завантажити тут

"Хімія. Модуль 1"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут


"Загальна та неорганічна хімія"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної, розрахунково-графічної та контрольної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 

"Хімія (ТТ, ОПР, ЦЗ)"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи завантажити тут

Дистанційний курс

 


Зайцева Инна Сергеевна

Zaitseva Inna

Associate professor, Ph.D.

"Харчова хімія"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання самостійної, контрольної та розрахунково-графічної роботи завантажити тут або тут

Дистанційний курс

"Хімія з основами біогеохімії. Модуль 2"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

 


Нестеренко Сергей Викторович

Nesterenko Sergiy

Associate professor, Ph.D.

"Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної робіт завантажити тут

Дистанційний курс

" Хімічні технології одержання лакофарбових покриттів"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної робіт завантажити тут

 

"Хімія" (ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВ, РВВР)

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (укр.) завантажити тут

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (рос.) завантажити тут або тут

 

"Захист від корозії"

Конспект лекцій завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт завантажити тут або частина I , частина II

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут або тут

 

"Електрохімія і захист від корозії"

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт завантажити тут або частина I , частина II

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи завантажити тут або тут

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи завантажити тут або тут


"Хімія" (НІіТ)

Конспект лекцій завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Модуль 1 завантажити тут

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Модуль 2 завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Модуль 1 завантажити тут

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Модуль 2 завантажити тут

 


Сертифікат про акредитацію ОП

ВІТАЄМО МАГІСТРІВ!

We have 72 guests and no members online