Студенти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" приймають активну участь у Вітчизняних та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та висвітлюють результати своїх кваліфікаційних робіт у фахових наукових виданнях.

18sm

«Розподіл конференцій, в яких приймали участь студенти кафедри,

на теренах України»

 

Зі списком конференції та статей можна ознайомитися нижче:

 1. Міжнародна науково-практична конференція присвячена 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Зозуля Д.М., МХІіТл 2019-1).

 2. IХ Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION”, 23-24 березня 2020 р., Флоренція, Італія (Карбазін М.В., МХІіТк 2019-1). 2

 

3. Журнал "Фізика, хімія та технологія поверхні" (Карбазін М.В., МХІіТк 2019-1).

 4. Журнал "Комунальне господарство міст" (Афанасенко Ю.О., МХІіТк 2019-1).

 5. ХХI Наукова молодіжна конференція "Проблеми та досягнення сучасної хімії" (Прокове Н.Г., Сербіна В.А. МХІіТк 2019-1).

 6. ХII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (Афанасьєва Ж.С., Переродова О.І., МХІіТк 2019-1).

 7. Міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення" (Петренко Є.О., Бондар М.В., Красильнікова О.П. МХІіТк 2019-1) .

 8. V Міжнародна науково-технічна конференція «Вода. Екологія. Суспільство» (Прокове Н.Г., Головань Р.І., Посохов Д.В. МХІіТк 2019-1, Хачатрян І.М., Каліновська А.В. МХІіТк 2020-1)

2 2

 9. The 3rd International scientific and practical conference «European scientific discussions» (Khachatrian I.M. МХІіТк 2020-1) 2 2

 10. IV Міжнародна (ХIV Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 2021 (Новосьолова Л.О. МХІіТк 2020-1)

 11. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія (Свіщов Д.В., МХІіТк 2020-1)

 12. ХІV Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (Базиль О.В., Рогожин Р.С. МХІіТл 2020-1, Калиновська А.В. Єфімова А.В. МХІіТк 2020-1)

 13. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (Molchanova K.I., МХІіТк 2020-1)

 14. І Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології» (Efimova A.V., МХІіТк 2020-1)

 15. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (Молчанова К.І., Каліновська А.В., Свіщов Д.О., Єфімова А.В., МХІіТк 2020-1)

 16. The 2nd International scientific and practical conference «Modern science: innovations and prospects» (Bitiutska V.V., МХІіТк 2021-1) 2


Сертифікат про акредитацію ОП

We have 17 guests and no members online