Шановні вступники!

на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО здійснюватиметься прийом на навчання за

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 «Хімічні технології та інженерія»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Хімічні технології та інженерія»

Запрошуємо учнів 9-11 класів та їх керівників

взяти участь у роботі Всеукраїнської інтернет-конференції «ХІМІЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ СЬОГОДЕННЯ»,

що відбудеться в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова 4–5 травня 2020 р.

За підсумками конференції учасники одержуть сертифікат, що є основою для написання мотиваційного листа.

Необхідні сертифікати для вступу:

  Для вступу на навчання у 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років! 

Денна форма навчання 
Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО  Вага атестату про повну загальну середню освіту Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО  Вага атестату про повну загальну середню освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
 Українська мова та література 0,5  Українська мова та література  0,5
0,1 
 100
Математика 0,2 0,1  Математика 0,2 100
Фізика або Хімія або Біологія 0,2  Історія України або Хімія
 0,2  100

  

Контактна інформація:

Кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. 707-31-01

Зав. каф. хімії та інтегрованих технологій
канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна, тел. 050-811-58-51

Професор кафедри хімії та інтегрованих технологій
д-р техн. наук Саввова Оксана Вікторівна, тел. 050-201-04-44

Відповідальний за профорієнтаційну роботу

канд. техн. наук, доц. Воронов Геннадій Костянтинович